2011

Svårt att få fram uppgifter om förmögenheter

2011-03-04 SR Ekot

Samtidigt som inkomstskillnaderna ökar har det blivit svårare att följa utvecklingen för det översta skiktet av inkomsttagare. Bland dessa har kapitalinkomsterna blivit en allt viktigare del, men sedan förmögenhetsskatten togs bort 2007 har även plikten att redovisa sitt kapitalinnehav försvunnit. Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi och affilerad till IFN önskar att det fanns bättre statistik så att man bättre kunde följa hur hushållen reagerar på konjunktursvängningar och ekonomisk politik.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se