2011

Svensk ekonomi är glödande het

2011-03-04 Sydsvenska Dagbladet

I en artikel om den starka svenska ekonomin säger Andreas Bergh att det långt ifrån bara är resultatet av den nuvarande regeringens politik, utan att det även handlar om reformer så långt tillbaka som till den s-regering som Ingvar Carlsson ledde. Han menar också att det krävs mer reformer än jobbskatteavdrag för att säkra tillväxten på lång sikt och nämner till exempel ingångslöner och geografisk rörlighet.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se