2011

Förbud mot vinst hindrar utveckling

2011-03-11 Svenska Dagbladet

I en debattartikel skriver Henrik Jordahl m.fl. att ett eventuellt förbud mot att göra vinster i välfärdssektorn riskerar att hindra att de branscherna utvecklas och bli bättre. De skriver bland annat att ”kravet på vinst bidrar till att verksamheten bedrivs effektivt och till att framgångsrika innovationer sprids till allt fler av välfärdstjänsternas brukare”.

Debattartikeln publicerades samma dag som undertecknarna gav ut en bok där man undersöker två vårdföretag och två utbildningsföretag som verkar inom de offentligt finansierade tjänsterna vård och skola med goda resultat för både ekonomisk vinst och kundnöjdhet.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se