2011

Nystartszoner löser flera problem

2011-03-12 Svenska Dagbladet

Regeringens föreslagna nystartszoner, där företag som etablerar sig i socialt utsatta områden bland annat får skattelättnader, välkomnas av IFN-forskaren Yves Zenou i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Yves Zenou menar att förslaget både löser problem med hög arbetslöshet i de områdena, men också med socialt utanförskap.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se