2011

Most voters just want a pretty face

2011-03-16 The Australian

Att väljare föredrar politiker som ser bra ut är något flera forskningsresultat har visat. Men en ny studie som bland annat IFN-forskare har skrivit visar att väljarna dessutom tycker att högerpolitiker generellt ser bättre ut och även mer kompetenta. Det är även deras väljare som i högre grad belönar ett snyggt ansikte.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se