2011

Peter Norman vill göra upp med S och MP om att sälja statliga bolag

2011-03-29 TCO-tidningen

På ett seminarium om en eventuell framtida försäljning av statliga företag föreslog IFN:s VD Magnus Henrekson att inkomsterna från sådana försäljningar skulle kunna användas till infrastruktursatsningar. En idé som finansmarknadsminister Peter Norman inte verkade nappa på, han vill istället betala av på statsskulden.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se