2011

Ett förslag till en ny svensk politik för ägande på börsen

2011-03-30 Dagens Industri

Magnus Henrekson och Ulf Jakobsson skriver i en debattartikel att den svenska börsen har minskat i betydelse, och i förlängningen riskerar vi en situation där en allt mindre del av det svenska näringslivet utgörs av företag som är börsnoterade i landet.

En bidragande orsak till att börsen har minskat i betydelse är enligt Henrekson och Jakobsson att vi har infört regelverk som snarare är anpassade för anglosaxiska förhållanden, än för svenska. Ett sätt att återge börsen sin ställning är att ändra på vissa av reglerna, ett annat är att stärka möjligheten för företagsledningar att styra i bolag där ägandet är utspritt.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se