2011

Bekämpa betygsinflationen

2011-04-24 Svenska Dagbladet

PJ Anders Linder skriver i ännu en ledarkrönika om de forskningsresultat som Magnus Henrekson och Jonas Vlachos har visat om betygsinflationen i skolan. Linder jämför problemen med inflation i penningpolitiken, där alla är överens om att det måste bekämpas.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se