2011

Olika villkor för nationella prov

2011-05-04 SR Ekot

Det finns inga regler om hur mycket lärare får förbereda sina elever inför det nationella proven. Det gör att det skiljer sig mycket åt mellan olika skolor och även i resultaten. IFN-forskaren Jonas Vlachos kritiserar systemet och menar att det gör att de nationella proven inte fungerar som de ska.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se