2011

Betygsinflation i Uppsala

2011-05-23 UNT

UNT har gjort en sammanställning som visar att många studenter fick MVG i sina betyg trots att de inte uppnådde lika goda resultat på de nationella proven. IFN-forskaren Jonas Vlachos kommenterar sammanställningen och säger att rutinerna kring proven bör göras om och att det borde finnas en gräns för hur stor skillnaden mellan provresultaten och betygen.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se