2011

Globala finansiella åtstramningar

2011-05-30 Tidningen Fastighetsaktien

Finansprofessorn Edward Altman tror att EU-länderna både måste höja pensionsåldern och bromsa infrastruktursatsningarna för att komma till rätta med sin ekonomiska kris. Det och mycket annat pratade han om på IFN:s seminarium om hur vi kan förutse finanskriser.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se