2011

How can we see the next crisis coming?

2011-05-30 SR International

I ett inslag om IFN:s konferens om hur vi kan förutse finans- och bankkriser intervjuas Lars Oxelheim. Han säger att det är svårt att veta vilka företag och länder som har en stabil ekonomisk utveckling på grund av de makroekonomiska åtgärder som genomförs.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se