2011

Rättvisa betyg kräver hårdare granskning

2011-06-22 Svenska Dagbladet

SvD:s ledare handlar om hur betygen urholkas som bedömningsgrund när skolor inte följer samma norm. Medan det råder betygsinflation på vissa skolor håller sig andra mer strikt till de nationella proven visar forskning från IFN-forskare och därmed blir det svårt att jämföra elever från olika skolor. SvD förespråkar tätare kontroller och att de nationella proven rättas av andra lärare än de som undervisar eleverna.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se