2011

Docenten som sätter agendan i betygsdebatten

2011-07-01 Dagens Samhälle

IFN-medarbetaren Jonas Vlachos porträtteras i en stor intervju i Dagens Samhälle där han beskrivs som en av de som hörs mest i skoldebatten. I sin forskning har Vlachos visat att det råder betygsinflation i den svenska skolan — betygen höjs samtidigt som de faktiska kunskaperna sänks. Därför tycker han att lärarnas betygssättning ska kontrolleras hårdare.

Artikeln publicerades enbart i den tryckta versionen av tidningen.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se