2011

Valfrihetssystem under utvärdering

2011-09-06 Second Opinion

I medierna diskuteras ibland hur intåget av privata aktörer inom vård och skola har påverkat kvaliteten och effektiviteten. Många har konstaterat att det finns behov av mera systematisk mätning och utvärdering, och ett tecken i tiden är den nystartade statliga myndigheten Vårdanalys som är under uppbyggnad, skriver Daniel Löfstedt och Mats Olin på Second Opinion. I artikeln intervjuas Henrik Jordahl.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se