2011

Forskare: Öka betygskontrollen

2011-09-07 Kristianstadsbladet m. fl.

Skillnader i betyg speglar inte vad eleverna faktiskt kan och kontrollerna av skolorna måste bli hårdare. Friskoleelever får generellt högre betyg än elever i kommunala skolor, även justerat för socioekonomisk bakgrund. Däremot märks ingen skillnad på elever från fristående och kommunala skolor i den internationella Pisa-undersökningen, justerat för elevernas socioekonomiska bakgrund. Det tyder enligt Jonas Vlachos på att betygsskillnaderna inte avspeglar faktiska kunskapsskillnader och han tror att det finns ett behov av att öka kontrollen av skolorna.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se