2011

Föråldrad statscentralism hjälper inte infrastrukturen

2011-09-09 DN debatt

Björn Hasselgren, forskare på KTH, vänder sig mot Assar Lindbecks argumentation på DN Debatt. Hasselgren vill se en situation där ansvaret för vägar och järnvägar delas mellan staten, regionerna och marknadens aktörer. Enligt Hasselgren finns möjligheter att öka utrymmet för privata aktörer när det gäller vägar och järnvägar.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se