2011

Så bryter regeringen mot arbetslinjen

2011-09-29 Dagens Industri

En mer noggrann genomläsning av budgetpropositionen visar att regeringen föreslår ett avsteg från arbetslinjen. Trots att de långsiktiga effekterna förväntas minska utbudet av arbetskraft, föreslår regeringen en höjning av bostadsbidraget. Artikeln baseras på ett blogginlägg av IFN-forskaren och välfärdsforskaren Andreas Bergh.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se