2011

Politiker i bråk om muthärvan

2011-10-03 Göteborgs-Posten

Politikerna i Göteborg bråkar om hur de ska gå till botten med muthärvan. Korruptionsforskaren Andreas Bergh, verksam vid IFN, hävdar att politikerna måste tillsätta en oberoende kommission. Efter hans utspel i GP meddelade majoritetspartierna S, V och MP att de vill ha en utomstående aktör för att granska om staden gjort tillräckligt.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se