2011

Kvaliteten och vinsten – fakta och samband

2011-10-07 Vestmanlands Läns Tidning

Kristin Lahed, Svenskt Näringsliv, hänvisar till Jonas Vlachos i ett debattinlägg om grunderna för hennes ställningstagande för valfrihet, konkurrens och vinst: ”Det fria skolvalet misstänks ofta för att ha ökat segregationen. Jonas Vlachos skriver i SNS rapporten: ”Som tidigare visats i detta kapitel har de sociala skillnaderna mellan fristående och kommunala skolor minskat över tid, framför allt på gymnasiet. Detta, i kombination med skillnaderna i incitament mellan skolor med olika huvudmän, gör att friskolornas expansion sannolikt är mindre segregerande i dag än när de icke vinstdrivande friskolorna var i majoritet.”

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se