2011

Lööf vill inte lagstifta

2011-11-07 LO-tidningen

Näringsminister Annie Lööf vill inte ha någon lagstiftning om minimilönerna. Hon tycker att arbetsmarknadens parter ska sköta lönebildningen. LO:s Per Bardh har kritiserat flera politiker för att de lägger sig i arbetsmarknadsfrågor och på så vis ifrågasatt den svenska modellen.
– Det handlar bara om ett inpass från hennes sida. Ungdomsarbetslösheten är en otroligt viktig fråga. Och det finns forskare som lyfter fram ingångslönerna som en del av lösningen och det var bara den lösningen hon ville visa på, säger pressekreteraren. Näringsministern hämtar stöd för sin uppfattning i en forskningsrapport som tagits fram i regeringens regi. Rapporten heter ”En exkluderande arbetsmarknadsmodell? Den svenska arbetsmarknadens trösklar i ett globalt perspektiv” – skriven av docent Per Skedinger.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se