2011

Dansk bestyrelsesindavl bremser vækst

2011-11-10 Ugebrevet A4

Danmark är det nordiska land som har minst antal internationella styrelseledamöter i ledande börsnoterade företag. Konsekvensen är att danska företag halkar efter i den globala tillväxten, säger forskare och företagsledare. I artikeln intervjus Lars Oxelheim om sin forskning om mångfalden inom styrelserna i Norden.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se