2011

Hushållen kan få billigare el

2011-11-11 Uppsala Nya tidning m.fl.

Hushållen skulle ha mycket att vinna på att använda el när priset är lågt och minska förbrukningen när priset är högt. Men det förutsätter att elbolagen kan debitera för elen timme för timme. Två nationalekonomer Sven-Olof Fridolfsson och Thomas Tangerås hävdar i en ny rapport att det är möjligt i dag. I Sverige har man redan gjort stora investeringar i smarta nät och nätbolagen samlar redan i dag in stora mängder data om hushållens timvisa elförbrukning.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se