2011

Ge den nya skollagen en chans - Bättre verktyg mot betygsinflation

2011-11-18 Smålandsposten

Bidrar konkurrensen mellan skolor till betygsinflation? Lärarnas Riksförbund är inne på det spåret i en rapport som visar att var femte lärare utsatts för påtryckningar av sin rektor att sätta högre betyg än vad eleverna förtjänar. Bilden i rapporten stämmer väl överens med vad ekonomerna Magnus Henrekson och Jonas Vlachos kom fram till för ett par år sedan. De visade att andelen gymnasister som gick ut med högsta betyg i alla ämnen var 28 gånger större 2007 än 1997, skriver ledaren i en artikel om den pågående betygsdiskussionen.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se