2011

Ska vi börja bry oss om vad de lär sig istället?

2011-11-29 Svenska Dagbladet

Att läsa SNS uppmärksammade forskningsrapport om konkurrensutsättning av offentlig sektor, Konkurrensens konsekvenser, är en utmaning skriver Maria Ludvigsson i ledare där hon diskuterar Jonas Vlachos delrapport Friskolor i förändring som behandlar effekterna av 1992 års friskolereform.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se