2011

Alltför många myter om diskrimineringen

2011-11-30 Borås Tidning

Det är ett stelbent regelverk, höga minimilöner och Las som försvårar invandrares inträde på arbetsmarknaden, säger högern. Nej, säger vänstersympatisörerna. Det är den strukturella diskrimineringen som sätter käppar i hjulen och som gör det svårare för Ali än för Anders att fånga arbetsgivarens intresse. Enligt studien "Reglering eller diskriminering – vad hindrar etablering?" (Fores 2011:4) har båda synsätten täckning i verkligheten, skriver ledaren och hänvisar till en studie av Per Skedinger och Magnus Carlsson, knutna till Institutet för Näringslivsforskning respektive Linnéuniversitetet, om trösklarna till arbetsmarknaden.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se