2011

Insats mot protektionismen

2011-12-14 Dagbladet Börsen

Professor Lars Oxelheim, verksam vid IFN, tillsammans med Finn Österup, professor och Danmarks ledande forskare kring finansiella kriser, uppmanar i Dagbladet Börsen den danska regeringen att använda sin nya ordförandeskapsperiod i EU till att förhindra de nya formerna av förtäckt protektionism inom unionen.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se