2011

Ni har fel – vinstintressen skapar inte dåliga skolor

2011-12-14 Svt.se Debatt

På SVT Debatt hävdar Rossana Dinamarca (V) att vinstdrivande friskolor måste förbjudas utifrån tesen att vinstintresset i sig bidrar till försämringar. Den sammantagna forskningen på området stödjer dock inte den tesen. Tvärtom. Flera studier visar faktiskt att vinstdrivande skolor är bättre än sina icke-vinstdrivande konkurrenter. Grundproblemet är att svenska skolor inte kan hållas ansvariga med hjälp av centrala kvalitetsmått. Med central betygssättning skulle problemen försvinna. Det skriver Gabriel H Sahlgren, forskningskonsult inom skolvalsreformer, Institute of Directors. I artikeln hänvisar Sahlgren till IFN-forskaren Jonas Vlachos.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se