2011

Övar för livet, inte för nationella provet

2011-05-05 Östra Småland

Med anledning av IFN-forskaren Jonas Vlachos kritik av de nationella skolproven intervjuar Östra Småland en lärare som säger att hon aldrig förbereder eleverna särskilt för de nationella proven.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se