2011

Representation och inflytande är olika saker

2011-04-29 Feministiskt Perspektiv

IFN-forskarna Johanna Rickne och Olle Folke genomför för närvarande ett projekt som ska ta reda på vilken effekt kvotering i politiska organ har. Johanna Rickne säger att det inte är säkert att inflytande automatiskt kommer med representation och en av de saker som projektet undersöker är ifall kvotering leder till att mindre kvalificerade personer tas in.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se