Institutet i media

Institutet i media – 2012

Här hittar du ett urval av artiklar, reportage och inslag från den senaste tiden som rör forskare och forskning från IFN.

2012-12-21 ABC Sveriges Television

Osäkra anställningar ökar

Det har blivit enklare att anställa tidsbegränsat och samtidigt har vi ett forsatt starkt skydd för fasta anställningar. Det är därmed svårt att få samma flexibilitet med fast anställda som visstidsanställda, säger IFN-forskaren Per Skedinger till ABC Nyheter i ett inslag om unga på arbetsmarknaden.


2012-12-21 Arbetet

Skillnaden ökar mellan lågavlönade

I en artikel i Arbetet intervjuas bland andra IFN-forskaren Per Skedinger "kring lägstalönerna". Tidningen skriver: "Enligt honom har det stor betydelse för sysselsättningen hur lägstalönen förhåller sig till genomsnittslönen i branschen. Och även i detta avseende har lägstalönerna utvecklas olika på de fyra LO-områdena."


2012-12-17 Dagbladet Børsen

Vestager misundelig på svenske skattelettelser

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager ville ønske, hun kunne lege med, når svenskerne inden længe sænker selskabsskatten. Når svenskerne efter nytår sænker selskabsskatten til 22 pct., udløser det ikke nogen rød-hvid modreaktion. Til gengæld udløser det en grøn en af slagsen.


2012-12-12 Tidningen arbetsliv

Pensionering försämrar hälsan

IFN-forskaren Gabriel H Sahlgren intervjuas om sin forskning i tidningen Arbetsliv. Gabriel H Sahlgren har med hjälp av en stor paneldatabas kartlagt effekterna av pensionering på individers hälsa. "Han menar att reformer som stärker de ekonomiska incitamenten att vi ska arbeta längre än till 65 kan vara mycket samhällsekonomiskt lönsamma."


2012-12-10 Svenska Dagbladet

Socialministern bör lyssna på Roth

IFN-forskaren Niclas Berggren skriver på Brännpunkt om Professor Alvin Roths forskning. Roth är en av 2012 års mottagare av Nobelpriset i ekonomi. Han har bland annat utvecklat effektiva system med byteskedjor för njurtransplantationer. Niclas Berggren lyfter även fram ett svenskt förslag som skulle ge en viss ersättning när en donation genomförs efter ett dödsfall.


2012-12-07 Östran

(S) måste gå hela vägen

I ett debattinlägg hänvisar Marina Andersson, S-debattör, till forskning från IFN [och IFN-forskaren Johanna Rickne]: ” Samhällsnyttan av att varannan damernas infördes har enligt Institutet för näringslivsforskning/Stockholm gett att den generella kompetensen ökat hos de män som blev kvar i kommunfullmäktige.”


Sundsvalls Tidning 2012-12-06

EU - inte så toppstyrt som vi tror

IFN-forskaren Andreas Bergh skriver i en krönika om bland annat Lissabonstrategin och EU:s förmenta toppstyrning. "Det hävdas ofta att EU är toppstyrt. Men toppens möjligheter att styra vad som faktiskt händer i de olika medlemsländerna är högst begränsade."


2012-12-06 HelaHälsingland

Bidrag till läxhjälp ökar klyftorna

I ett inlägg om förslaget att RUT-avdraget även ska omfatta läxhjälp för gymnasieelever hänvisar Lars Berglund (V) bland annat till IFN-forskaren Jonas Vlachos inlägg tidigare i veckan i Svenska Dagbladet.


2012-12-01 Hela Gotland

Kvotering ökar kompetens för alla

I en ledare citeras bland andra IFN-forskaren Johanna Rickne från ett uttalande i Veckans Affärer. Ämnet är kvotering; varannan damernas: ”... ute i kommunerna där man hade stått emot kvinnors inträde innan ledde ’varannan damernas’ både till fler kvinnor, en ökad mångfald och man fick en ökad kompetens hos männen”.


2012-12-01 Sydsvenskan

Stark krona hotar skånska jobb

Fler än hälftenav de företag Sydsvenskan talat med uppger att resultatet försämras på grund av valutaeffekter. Hittills i år handlar det om uppemot 150 miljoner kronor. Det motsvarar flera hundra tjänster, skriver tidningen. IFN-forskaren Lars Oxelheim intervjuas oxch påpekar bland annat att "även företag som har hela sin verksamhet och försäljning innanför Sveriges gränser påverkas".


2012-11-29 Driva Eget

Jobba länge gynnar hälsan

Frågan är om du blir friskare och gladare av att gå i pension? Nättidningen Driva eget refererar till forskning av IFN-forskaren Gabriel H Sahlgren som "har kartlagt hur pensionärer i åldern 50-69 år från 11 europeiska länder upplever sin hälsa ...".


2012-11-29 Dagens Arena

Det här är enprocentarna

IFN-forskaren Daniel Waldenström citeras: ”Det stora när man tittar på ökade inkomstskillnader i Sverige är ökade kapitalinkomster i toppen. Till stor del handlar det om vinster av aktieförsäljningar, i viss mån fastigheter, alltså avkastning på finansiella tillgångar, särskilt aktieägande. Det är det som gör att vi har en yttersta topp som har dragit ifrån.”


2012-11-28 Svenska Dagbladet

Avdrag för läxhjälp blir dyrt och ojämlikt

På Brännpunkt skriver IFN-forskaren Jonas Vlachos om regeringef förslag att utvidga rut-avdraget till läxhjälp. Han menar att förslaget är problematiskt från både effektivitets- och likvärdighetssynpunkt.


2012-11 nr 14 Byggnadsarbetaren

I soffan för Sveriges väl

I ett reportage om arbetslösheten intervjuar Byggnadsarbetaren Stefan Löfven (S) som sägs "... vägrar att svara på varför vissa människor måste stå utanför arbetsmarknaden för att hålla nere inflationen"
Tidningen hänvisar bland andra till professor Assar Lindbeck, IFN som förklarar att "Man kan inte driva ner arbetslösheten hur lågt som helst. Vi kan inte komma ner till två procent som under 1980-talet, då blir det stora flaskhalsar och en löneexplosion."


2012-11-24 Nerikes Allehanda

Var fjärde under 35

I en ledare skriver Nerikes Allehanda bland annat om forskning av IFN-forskaren Johanna Rickne: "... har i sin forskning konstaterat att påståendet att kvotering leder till sämre kompetens bland de förtroendevalda inte håller för granskning.

– De här kvinnorna man tog in, deras grad av utbildning var högre än de hos kvinnor som satt där innan, den var högre än hos de män de ersatte, och den var högre än hos de män som satt kvar i genomsnitt, säger Johanna Rickne till SR International."


2012-11-23 Dagens Nyheter, m fl

Nytt bud går inte Sveriges väg

I en artikel från TT inför EU:stoppmöte om budget intervjuas bland andra Magnus Henrekson, IFN. "Mer pengar till jordbruket och mindre till bland annat forskning är det senaste budet, som dock stötte på patrull.
– Inte så förvånade kanske. Det blir så när man tar in en massa länder på ekonomiskt lägre nivå, säger Magnus Henrekson"
Artikeln publiceras bland annat i DN, Norrbottens-Kuriren, Upsala Nya Tidning, Barometern, Borås Tidning, Svenska Dagbladet, Östgöta Correspondenten, Sydsvenskan och Dagens Industri.


2012-11-23 Forskning & Framsteg

Pensionering kan vara hälsofarlig

I en kort notis skriver Forskning & Framsteg om en ny studie av Gabriel H. Sahlgren, IFN:"... äldre personer i elva europeiska länder visar att pensioneringen påverkar vår hälsa negativt. Såväl självrapporterad och fysisk hälsa som mentalt välbefinnande minskar när man slutar arbeta. Effekten är lika stark för kvinnor som för män."


2012-11-02 Balans

Höginkomsttagare tjänar mest på 3:12-reglerna

Skattepremien av att bilda fåmansbolag är störst för företag med höga inkomster. Det är även höginkomsttagarna som tjänar på förenklingsregeln för kapitalutdelning, skriver IFN-forskaren Karin Edmark i revisorernas branschtidning.


2012-10-19 Entré

"Jag drivs av mitt samhällsintresse"

I tidningen Entré utgiven av ESBRI, Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning, förklarar professor Magnus Henrekson, vd IFN, bland annat hur det kom sig att han började forska om entreprenörers villkor.


2012-10-15 Expressen

Deras forskning har räddat liv

Årets nobelpris i ekonomi delas mellan två amerikanska forskare. Yves Zenou, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet och affilierad till IFN, säger till Expressen att han känner till framför allt Roths forskning: "Det är inte så ofta pristagarnas teorier tillämpas praktiskt ... Roth har utvecklat matchningsteorin. En enkel tillämpning är på arbetsmarknaden där arbetssökande letar jobb och företag söker personal".


2012-10-14 Svenska Dagbladet

En strategi utan sprängkraft

I en krönika på ledarsidan skriver PJ Anders Linder, politisk chefredaktör, om den innovationsstrategi som regeringen presenterade i förra veckan. "Det positiva är att ansatsen är bred och inte snöar in på bara forskning och riskkapital. Som Pontus Braunerhjelm, Klas Eklund och Magnus Henrekson [vd för IFN] skriver i den utmärkta boken Ett ramverk för innovationspolitiken (Samhällsförlaget) bygger god innovationspolitik framför allt på ett förhållningssätt, där de ansvariga tänker i helheter och inte tror att det går att skrämma fram förnyelsekraft genom att fyra av några enstaka nyårsraketer."

 


2012-10-15 Gefle Dagblad

Faxanders flyttlass är på plats

I dag flyttar Sandvik in i det nya huvudkontoret i World Trade Center i centrala Stockholm. För första gången får koncernen ett huvudkontor utanför Sandviken, skriver Gefle Dagblad. En av de som kommenterar flytten är Joacim Tåg, ekonomisk doktor vid Institutet för näringslivsforskning. Han påpekar enligt tidningen att det råder tuff konkurrens om kompetensen på marknaden. "Sandvik kan ha förlorat viktig rekrytering på grund av att de finns i Sandviken."
 

 


2012-10-15 Ingenjören

Duktiga chefer höjer produktiviteten

Medlemstidningen för Sveriges ingenjörer refererar till IFN:s senaste nyhetsbrev och forskning om hur chefer påverkar produktiviteten.

 


2012-10-11 Svenskt Näringsliv

Ägarskatterna har stor betydelse

Svenskt Näringsliv arrangerade nyligen ett seminarium om bolagsskatter där professor Magnus henrekson, vd för IFN, var talare. "Det finns de som hävdar att ägarskatter inte har någon betydelse – men i så fall skulle man kunna sätta dem till 100 procent och då har det ingen betydelse vem som äger och kontrollerar företagen." Så provokativt inledde Urban Bäckström seminariet.
Magnus Henrekson pekade på att de entreprenörer med störst potential att bli riktigt framgångsrika inte är de arbetslösa utan det är de som arbetat i väl fungerande företag och ser nya möjligheter att göra något bättre. För att de ska våga lämna jämförelsevis trygga anställningar behövs generösare villkor i skattesystemet både för dem och för att de ska kunna locka med sig fler talanger.


2012-10-11 Asmedjan, Arbetarrörelsens Tankesmedja

Finansminister Borg tittar bort

I Veckans analys skriver Ove Andersson, att "regeringen slösar bort mångmiljardutrymme för en sådan jobbskapande politik genom att prioritera sänkt bolagsskatt – ett förslag som sågas av många, bl a av Magnus Henrekson, professor och vd för Institutet för Näringslivsforskning".
 


2012-10-10 Svenska Dagbladet

Forskning är inte allt

Benjamin Katzeff Silberstein skriver på ledarsidan om boken Blir vi sjuka av inkomstskillnader? (Studentlitteratur 2012), författad av nationalekonomerna Andreas Bergh, Therese Nilsson och Daniel Waldenström. "Författarna har grävt i forskningsunderlaget kring samband mellan inkomstskillnader och hälsa. Slutsatsen är att det inte finns något rakt och entydigt svar, men att kopplingen på individnivå verkar vara svag. Sambandet mellan inkomstnivå och hälsa, däremot, är tydligt positivt." Han förklarar vidare: "Den mest entydiga lärdomen av forskningen kring inkomster och hälsa, att döma av gårdagens seminarium, är vikten av att lyfta inkomsterna hos dem som tjänar minst."

 


2012-10-10 Affärsvärlden

"Det är inte rättvist"

Under rubriken Frukost med Affärsvärlden föreslår professor Magnus Henrekson, vd för IFN, en ny skattereform. "Professorn är bergssäker på att förändringen kommer. Frågan är bara när." Han menar vidare att det finns "en intellektuell grund för att förändra rådande ägarskatter". 


2012-10-08 Studio Ett Sveriges Radio

Ger sänkt bolagsskatt fler jobb?

Magnus Henrekson, vd för IFN (Institutet för Näringslivsforskning), intervjuas om huruvida sänkt bolagsskatt ger fler jobb.


2012-10-07 Svenska Dagbladet Under Strecket

Vikingarna hämmade tillväxten

Två nya böcker granskar myntets historia och väcker frågan vad de medeltida erfarenheterna kan lära oss i den aktuella krisen för euron skriver docent Bo Franzén. En av de böcker han refererar till är IFN-forskaren Roger Svenssons Renovatio Monetae. Brakteater och myntningspolitik i högmedeltidens Europa.


2012-10-05 Yahoo News

Mitt Romney pitches smaller government: Is his target realistic?

IFN och IFN-forskarna Magnus Henrekson och Andreas Bergh citeras I en artikel I Yahoo News:
While President Obama sees sizable government as fostering economic growth, Mitt Romney wants to cap federal spending at 20 percent of GDP. Is that goal feasible – and economically helpful? Is the question asked by Yahoo News. Referring to a 2011 study for the Research Institute of Industrial Economics in Sweden, authored by Andreas Bergh and Magnus Henrekson, Yahoo News quotes the study concluding “that as the size of government goes up, the pace of economic growth is harmed. Noting that Sweden has enjoyed strong growth alongside a large government, they still argue that ‘this does not mean low-tax countries can increase taxes without expecting negative effects on growth’.”
Yahoo News concludes: “That said, many economists also agree with Obama's point that public investments play a role in growth. The Sweden-based survey itself argued that investments in human capital (education) can increase growth.”
 


2012-10-05 Dagens Samhälle

Blir vi sjuka av stora löneskillnader?

IFN-forskarna Andreas Bergh, Daniel Waldenström, och Therese Nilsson är författare till boken ”Blir vi sjuka av inkomstskillnader?”. De skriver i ett debattinlägg: ”Att minska inkomstojämlikheten i syfte att förbättra folkhälsan förefaller inte vara någon särskilt effektiv politik. Men alla som gillar jämlikhet behöver fördenskull inte misströsta. Det finns nämligen konkreta åtgärder, exempelvis höjda flerbarnstillägg, som ökar marginalerna för utsatta hushåll och som därigenom samtidigt förbättrar folkhälsan och minskar inkomstspridningen.”


2012-10-04 Dagens Industri

S förslag riskerar pressa ned lönerna

Fredrik Öjemar har talat med en rad nationalekonomer, bland andra Professor Magnus Henrekson, vd för IFN, om skuggbudgeten (S) och ambitionen att höja arbetsgivaravgifterna för unga. Detta ”kan skapa en press nedåt på lönerna” hävdar flera ekonomer. ”Det blir väldigt kostsamt att dra tillbaka det här, i och med att det skulle leda till ett större utanförskap bland unga människor i många år”, säger Magnus Henrekson i DI.


2012-10-03 Ekonomisk Debatt 6/2012

Behovet av reformerade immateriella rättigheter

Patent och upphovsrätt ger incitament till skapande och kommersialisering av nya produkter och verk samt underlättar kontrakt och kunskapsöverföring, konstaterar Roger Svensson, docent i nationalekonomi och forskare vid IFN, Institutet för Näringslivsforskning i Ekonomisk Debatt nr 6/2012. Han skriver att produkter inom nya områden, t ex mjukvaror och bioteknik, har andra egenskaper än traditionella produkter och kan behöva annorlunda skydd. ”Mjukvaror är sekventiella, har kort livslängd, låga kostnader och många applikationer. Därför bör längden för mjukvarupatent förkortas och skyddet begränsas till vad som anges i patentkraven.” Trots detta har upphovsrätten fått en allt längre giltighetstid, vilket inte har något stöd i forskningslitteraturen.

 


2012-10-03 Ekonomisk Debatt 6/2012

Teknikintensivt nyföretagande och tillväxt i branscher och företag

I en artikel frågar IFN-forskaren Frédéric Delma tillsammans med Karl Wennberg, Handelshögskolan i Stockholm samt Karin Hellersted, Internationella Handelshögskolan i Jönköping om teknikintensivt nyföretagande bidrar relativt mer till tillväxt i branscher med mer behov av ny teknik? Ett av resultatet i den redovisade studien är att entreprenörkap som mekanism för att kommersialisera ny kunskap har en begränsad tillväxteffekt på företag i Sverige. Författarna föreslår en rad åtgärder som han avhjälpa denna brist.

 


2012-09-27 Sydsvenskan

En belöning värd risken

Regeringen utgår från att skatter påverkar både viljan att jobba och att anställa. Utom, som det verkar, för entreprenörer, skriver Sydsvenskan i en huvudledare. Tidningen menar, med anledning av att regeringen beslutat att sänka bolagsskatten: ”Då är det, som ekonomerna Magnus Henrekson och Tino Sanandaji från Institutet för näringslivsforskning påpekade på DN Debatt igår, lite märkligt att regeringen inte betraktar de höga ägarskatterna som något större problem.”


2012-09-27 Svenska Dagbladet Näringsliv

Företag i centrifugen

Företagsförvärv och avsked har blivit vardagsmat på svenska företag. Men är stora omorganiseringar vägen till framgång eller en kortsiktig lösning som riskerar att få motsatt effekt? Undrar SvD Näringsliv i ett reportage. Lars Persson, docent och vice vd vid Institutet för Näringslivsforskning, IFN, intervjuas. Han anser att konkurrenstrycket på svenska företag har ökat och att det har skapat ett mer dynamiskt arbetsliv och näringsliv. ”Det nya näringslivet är sådant att vi får vänja oss vid att inte kunna utföra samma jobb i 45 år. Jag tror att omorganiseringar är till godo om man har en väl fungerande arbetsmarknad i grunden, och inte som i Spanien fastnar i arbetslöshet”, säger Lars Persson.

 


2012-09-26 Dagens Nyheter

Hög ägarskatt stoppar potentiella entreprenörer

Föråldrade teorier, så förklarar de två IFN-forskarna professor Magnus Henrekson och Tino Sanandaji den svenska skattepolitiken gentemot entreprenörer. ”Sverige har för få entreprenörer. Att mot den bakgrunden sänka bolagsskatten samtidigt som ägarskatterna ligger kvar på hög nivå är att gå fel väg. Sänkt bolagsskatt gynnar multinationella företag som vill etablera sig i Sverige, men stimulerar inte framväxten av nya svenska företag” menar de.


2012-09-25 Svenska Dagbladet

Den globala krisen hotar svensk export

Lars Persson, docent och vice vd vid Institutet för Näringslivsforskning, kommenterar svensk export och menar ”Vi ser att verkstadsindustrin har gått ned och vanligtvis är de snabba att reagera på de här cyklerna. Troligt är därför att andra sektorer följer efter och att andra delar av vår export också går ned framöver, säger Lars Persson”.


2012-09-24 Dagens Industri

Jobbskatteavdraget är ett slöseri med skattepengar

Slopandet av fastighetsskatten är ett av regeringens största skattemisstag, menar IFN-forskaren Åsa Hansson i en intervju. ”Och jobbskatteavdraget är ett slöseri med skattemedel. Det hävdar skatteforskaren Åsa Hansson. För höginkomsttagare minskar incitamenten till att jobba i och med jobbskatteavdraget”.


2012-09-23 Folkbladet

Att kryssa sig fram i politiken

I en ledarkommentar skriver Widar Andersson om personval med anledning av en rapport som IFN-forskarna Johanna Rickne och Olle Folke presenterat inom ramen för SNS-analys. Widar Andersson kommenterar varför det är så relativt få som använder möjligheten att personrösta. Han citerar deras DN-debatt-artikel i ämnet: "Det kan bero på att det har spridits en olycklig missuppfattning att kryssen inte spelar roll” och fortsätter, ”Så kan det säkert vara. En omständighet med minst lika stor betydelse är att de flesta politiker och kandidater är totalt okända för den röstande allmänheten.”


2012-09-21 Entreprenören

Miljardföretagen – 795 bolag som Sverige förlitar sig på

I en ny artikelserie utreds vad man kan lära av de svenska företag som i dag omsätter mer än en miljard kronor. I detta sammahang intervjuas professor Magnus Henrekson, vd för Institutet för Näringslivsforskning, IFN. Han pekar bland annat på några saker som storföretag generellt sett duktiga på: ”Förmågan att utnyttja skalfördelar i produktion, distribution och idag också kompetensen att utnyttja globaliseringen i form av outsourcing och offshoring …”


2012-09-19 Konkurrensverket

För- och nackdelar med privatiseringar

På Konkurrensverkets hemsida kan man läsa att ”Privatiseringar ökar välfärden bara om synergieffekterna är tillräckligt stora ─ annars riskeras höjda konsumentpriser. Det konstaterar forskare som på uppdrag av Konkurrensverket har undersökt konkurrens- och effektivitetseffekter när offentligt ägda företag har övergått i privat ägo.”


2012-09-18 Helsingborgs Dagblad

Väger tyngre med kryss

”Personvalsystemet, möjligheten att kryssa för en speciell kandidat på listan, har större betydelse än vad man tidigare trott” skriver HD i en ledarnotis med anledning av den rapport i ämnet som presenterats av IFN-forskarna Olle Folke och Johanna Rickne.


2012-09-18 Nerikes Allehanda

Även du borde kryssa

I en ledarkommentar i Nerikes Allehanda kommenteras IFN-ekonomerna Olle Folke och Johannes Ricknes rapport om personval som nyligen presenterdes på ett SNS-seminarium: ”Personvalet ger en extra dimension till politiken. Det är inte längre enbart de som går på partimöten som bestämmer vilka som ska sitta i de folkvalda församlingarna”. Tidningen anser vidare att visst kan man peka på ”att partierna är för dåliga på att informera om vad de står för – och vad deras kandidater står för”. NA menar dock du som väljare ”har också en skyldighet att hålla dig informerad”.


2012-09-18 Riksdag & Departement

Kryssade kandidater får skjuts i karriären

Sedan personvalet infördes 1998 har det haft marginell påverkan på valutgången. Men nu visar en studie att personvalet har ett indirekt inflytande över de inkryssade politikernas karriär, skriver Riksdag & Departement om den studie som IFN-forskarna Olle Folke och Johanna Rickne presenterade på måndagen.


2012-09-17 Aktuellt i Politiken (S)

Syna vinstförespråkarnas argument

”Den bild Svenskt Näringsliv försöker sprida, att vinstintresset skapar ett obegränsat antal aktörer med sinsemellan mycket olika upplägg av verksamheten, stämmer helt enkelt inte” skriver Anne-Marie Lindgren och hänvisar bland annat till ett uttalande av professor Magnus Henrekson, IFN: ”Vad ska man då säga om följande torra konstaterande från chefen för Institutet för Näringslivsforskning, Magnus Henrekson (i SvD 18.8)? Årskullarna i gymnasiet minskar nu så skolmarknaden krymper, och det leder sannolikt till ’ökad konsolidering med färre aktörer. De som kommer att tvingas lägga ner är antagligen främst de små aktörerna’”.


2012-09-17 SVT Forum

Nyttan med personkryss

Rapporten om personvalets betydelse utkommer i SNS regi och presenterades på ett seminarium. SNS-seminariet direktsändes i SVT Nyheter/Forum.


2012-09-16 Dagens Nyheter

Personkrysset väger tungt i det politiska maktspelet

IFN-forskarna Johanna Rickne och Olle Folke har författat en rapport om personalvalens betydelse i svensk politik, och då framför allt kommunalpolitik. ”Personvalet är viktigare i politiken än vad man tidigare har trott – men det handlar ofta om en indirekt effekt på lite sikt. Partier vill vinna val och personrösterna ger en signal om vilka politiker de ska nominera för att åstadkomma just detta” skriver de båda på DN Debatt.


2012-09-14 Länstidningen Österund, m fl

Bra med sänkt bolagsskatt

TT intervjuade Åsa Hansson, IFN, i samband med att regeringen i budgetpropositionen föreslog sänkt bolagsskatt. Hon siar bland annat om att åtgärden ”lär ge fler investeringar”. Hon förklarar vidare att ” dessutom kan företag välja att ta hem sin vinst och beskatta den i Sverige i stället för i ett annat land. Multinationella företag har ganska stort utrymme att välja var man lägger sin vinst”.


2012-09-14 Svenska Dagbladet

Nu måste det bli entreprenörernas tur

Regeringen gör inte rätt prioriteringar skriver PJ Anders Linder i en ledare i en kommentar om förslaget till sänkt bolagsskatt. ”Svensk bolagsskatt är några procentenheter högre än i omvärlden. Vår kapitalskatt är snarare dubbelt så hög.” PJ Anders Linder skriver att ”Det har funnits en föreställning om att utländska investeringar ersätter inhemska om entreprenörsvillkoren är för dåliga. I två färska och ytterst läsvärda expertrapporter till Företagsskattekommittén har Magnus Henrekson och Tino Sanandaji visat att det synsättet är förlegat.” Han avslutar med att berömma det investeraravdraget som regeringen föreslagit men avslutar med orden: … det behövs mycket mer av samma sort.


2012-09-13 Svenska Dagbladet

Spara några miljarder till de nya jobben

Chefredaktör PJ Anders Linder refererar i en signerad krönika på ledarsidan i Svenska Dagbladet till ett förslag framfört av IFN-forskarna Magnus Henrekson och Tino Sanandaji i Ekonomisk debatt (5/2012). Det gäller optionsbeskattning och att denna bör avskaffas. ”De talar inte om optionsprogram i etablerade storföretag, där det finns frågetecken kring sambanden mellan arbetsinsats och belöning, utan om optioner i nya och onoterade bolag. I sådana företag kan optioner vara ett mycket effektivt verktyg för att skapa samstämmighet mellan grundarnas/entreprenörernas och de externa investerarnas intressen, men det är också ett sätt att locka kvalificerade personer att komma ombord trots att de har välbetalda anställningar på andra håll. på andra håll.”


2012-09-11 Financial Times

Europe should let China subsidise its energy production

I ett kort brev till FT skriver IFN-forskaren Johannes Mauritzen om kinesiska solpaneler. Mauritzen förklarar: “If cheap panels from China mean that more solar power replaces coal and gas power then an externality is corrected, and that correction comes free for Europeans”.


2012-09-09 Helsingborgs Dagblad

Rättvisare betyg

I en ledarnotis kommenteras IFN-forskaren Jonas Vlachos samt Björn Tyrefors Hinnerichs forskning som presenterats på DN debatt: ”Forskarna föreslår ett ökat inslag av extern rättning av proven. Det är ett sätt, men det behövs också ökad vägledning och kontroll av hur olika skolor arbetar med de nationella proven.”


2012-09-09 Arbetarbladet

Svaren skyldig

Anna Norling kommenterar i en ledare i Arbetarbladet IFN-forskaren Jonas Vlachos samt Björn Tyrefors Hinnerich forskning (se DN-debatt 2012-09-08) – artikeln är skriven med anledning av att finansminister Anders Borg var gäst i Ekots lördagsintervju: ” På lördagen presenterade nationalekonomerna Jonas Vlachos och Björn Tyrefors Hinnerich en undersökning som visar att farhågorna för en betygsinflation i samband med friskoleexplosionen var väl motiverade. Vlachos och Tyrefors undersökning visar nämligen att elever på friskolor får högre betyg än eleverna på kommunala skolor.”


2012-09-08 Radio Sweden

Charter schools: higher grades on national tests

Radio Sweden förklarar att “Charter middle and secondary schools seem to be giving their students higher grades for the same results on national tests than do the public schools. But the Ministry of Education has rejected the suggestion that someone other than a student’s own teacher grade the tests.

Writing in the newspaper Dagens Nyheter Saturday, Stockholm University economists Björn Tyrefors Hinnerich and Jonas Vlachos say there are such large discrepancies in grading that they think the tests should be graded externally and not by the schools.”


2012-09-08 Dagens Eko

Friskolor sätter högre betyg på nationella proven

IFN-forskaren Jonas Vlachos intervjuas av Ekoredaktionen med anledning av hans forskning om betygsättning av nationella prov: ”Friskolor på högstadie- och gymnasienivå sätter högre betyg på de nationella proven än kommunala skolor, trots att proven är likvärdiga. Det menar Jonas Vlachos, docent i Nationalekonomi vid Stockholms universitet, som på DN Debatt i dag föreslår en extern rättning av proven för att se till att elever bedöms likvärdigt.


2012-09-08 TT

Omotiverat höga betyg på friskolor

I en intervju med TT (bland annat publicerad i Sundsvalls Tidning) förklarar IFN-forskaren Jonas Vlachos: ”- Man har sett i den internationella Pisa-jämförelsen att det inte finns några skillnader mellan kommunala och fristående skolor i resultat, medan det finns det i de inhemska nationella proven. En möjlig förklaring skulle kunna vara precis det vi hittar - det vill säga att friskolor i genomsnitt är generösare i sin provbedömning.”


2012-09-08 Aftonbladet

För höga betyg i friskolorna

Aftonbladet citerar forskarna: ”En mer attraktiv väg mot ökad likvärdighet i provbedömningen vore därför att övergå till extern rättning av de nationella proven. Detta är inte gratis och det skulle göra administrationen av proven mer komplicerad än i dag även om elektroniska prov kan förenklaprocessen”.


2012-09-08 Dagens Nyheter

Friskolorna sätter högre betyg på nationella proven

Under rubriken ”Friskolorna sätter högre betyg på nationella proven” på DN-debatt skriver IFN-forskaren Jonas Vlachos samt Björn Tyrefors Hinnerich, båda nationalekonomer, Stockholms universitet: ”I genomsnitt får elever på friskolor högre betyg på de nationella proven än elever på kommunala skolor, trots att externa bedömare anser proven likvärdiga. En lösning kan vara extern rättning av proven, till exempel att lärare byter prov med varandra.”


2012-09-07 Allehanda

Något är galet i Sverige

I en ledare i tidningen Allehanda (som publicerar alternativa ledare betecknade S och Lib) förklarar Peter Franke (S) att norska LO ”använder Sverige som avskräckande exempel på hur det kan gå om högern får makten efter stortingsvalet hösten 2013”. I detta sammanhang citeras IFN-forskaren Jonas Vlachos: ”På 20 år har den svenska skolan gått från att vara en av de mest reglerade till att bli världens mest liberala, enligt nationalekonomen Jonas Vlachos. I dag är nästan varannan gymnasieskola privat, och av dem ägs över 80 procent av aktiebolag. Resultaten sjunker och segregationen ökar samtidigt.”


2012-09-05 Svenskt Näringsliv

Sverige behöver en ny innovationspolitik

I en artikel om innovationsklimatet i Sverige hänvisar Svenskt Näringsliv till ”en intressant expertrapport till Företagsskattekommittén i juni i år visar ekonomerna Magnus Henrekson och Tino Sanandaji att principerna för dagens skattesystem ofta bygger på ekonomiska modeller som inte tar hänsyn till modern forskning om entreprenörskap. Skattesystemet är enligt dem uppbyggt på fel sätt. Sverige kan inte ha nästan dubbelt så hög skatt på kapitalinkomster som andra länder har. Vi kan inte heller ha världens högsta marginalskatter på arbetsinkomster.”


2012-09-05 Svenskt Näringsliv

Större andel har inkomst över taket

IFN-forskaren Andreas Bergh intervjuas av Svenskt Näringsliv om socialförsäkringar: ”Andreas Bergh är välfärdsforskare och nationalekonom och han menar att förändringen har skett i skymundan.
– Det är ytterst en fråga vad man tycker att vi ska ha för sorts välfärdsstat. Men vi har ju hittills haft en välfärdsstat där de allra flesta har fått det allra mesta av sin inkomst täckt av socialförsäkringarna. Jag tycker det är problematiskt att vi håller på att lämna det här utan att det egentligen har fattats något explicit politiskt beslut om det, säger han.”


2012-09-04 CNBC

The Swedish Model: Free Markets and Economic Liberty?

Med anledning av en rapport från brittiska Institute of Economic Affairs om bakgrunden till svensk ekonomis framgångar under 1990-talet förklarar IFN-forskaren och professor vid Lunds universitet Andreas Bergh att den svenska tillväxten från mitten av 1990-talet inte enbart kan tillskrivas skattesänkningar. ”Svenska skatter är lägre än de brukade vara, men är fortfarande de näst högsta i världen (efter Danmark)". Han förklarar: "Viktigare än nivån är förmodligen det faktum att skatterna i dag är mycket mindre progressiva än de brukade vara."


2012-09-03 Avanza

Den svåra tillväxten

Villy Bergström skriver i en krönika att innovationspolitiken är diffus och disparat: ”Den bästa undersökningen av detta svårfångade område finns i en bok av professorerna Magnus Henrekson, Klas Eklund och Pontus Braunerhjelm. (Ett ramverk för innovationspolitik, Samhällsförlaget 2012). Deras analys berör hela samhället, alla områden, branscher och politikområden. Jämfört med investeringspolitiken är det svårt att utpeka konkreta, begränsade insatser från det politiska systemet för att främja innovationer och entreprenörskap. Det handlar om företagsklimat, utbildning, forskning och ekonomiska incitament.”


2012-09-03 Sundsvalls tidning

Alla personalfester är inte slöseri

Den senaste tiden har det avslöjats att det på många verk och myndigheter ordnas personalfester för i vissa fall flera tusen kronor per person, där notan skickas till skattebetalarna. ”Dyra personalfester kan vara tecken på en slösaktig kultur – men de kan också vara ett relativt billigt sätt att uppmuntra de offentligt anställda som i snitt alltså tjänar 10 procent mindre jämfört med privat sektor”, skriver IFN-forskaren Andreas Bergh i en debattartikel i Sundsvalls Tidning.


2012-09-02 Sydsvenskan

Medan andra sjunker

”Chocken på 1990-talet – fallande BNP tre år i rad, skenande underskott, 600 000 färre sysselsatta – tvingade fram en fundamental politisk insikt att om man vill ha resurser att fördela så måste de först skapas. Andreas Berghs och Magnus Henreksons bok kan således läsas som ett slags vetenskapligt memento för statsminister Fredrik Reinfeldt (M) lika väl som för oppositionsledaren Stefan Löfven (S): Rubba inte det samspel mellan en effektiv ekonomi och en effektiv välfärdssektor som får Sverige att flyta när stora delar av Europa sjunker.” skriver Per T Ohlsson på ledarsidan i Sydsvenskan. Han förklarar att boken Varför går det bra för Sverige? är tänkvärd och ”inte fått riktigt den uppmärksamhet som den förtjänar”.


2012-09-01 Dagens Nyheter

Ingen säker kunskap

”Det är svårt att bedöma andra människor – och ju mer komplexa förmågor vi försöker fånga desto större problem får vi. Om någon glömt det var fredagens rapport från Skolinspektionen om de nationella proven en god påminnelse” skriver Dagens Nyheter i en ledare och hänvisar till en rapport av IFN-forskaren Jonas Vlachos och hans kollega Björn Tyrefors Hinnerich. De har undersökt om det finns tydliga mönster i skillnaderna mellan de interna och externa bedömningarna.


2012-09-01 Vestmanlands Läns Tidning

En lärare som på egen hand rättar sina egna elevers prov är den sämsta modellen vid nationella prov.

Vestmanlands Läns Tidning hänvisar i en ledare till ”en analys av resultaten gjord av statsvetarna Jonas Vlachos och Björn Tyrefors Hinnerich”.


2012-08-31 Folkbladet

Fria lärare är bättre lärare

Widar Andersson skriver i en ledare i Folkbladet om boken "Ett ramverk för innovationspolitiken", författad av IFN:s vd, Professor Magnus Henrekson i samarbete med Pontus Braunerhjelm och Klas Eklund. ”Med stöd i forskningen anför författarna att brandlarm kan vara en effektivare övervakningsstrategi än polispatrullering,” citerar Widar Andersson och fortsätter: Med "polispatrullering" menas den sorts övervakning som Skolinspektionens kontrollrättande av nationella prov är ett exempel på. Patrulleringen riskerar att bli "stelbent och formalistisk", skriver nationalekonomerna. Och ineffektiv tillägger jag efter att ha tagit del av Skolinspektionens utvärdering av sin egen patrullering.


2012-08-28 Dagens Nyheter

Svenska företag behöver ett bättre innovationsklimat

Lång rad av misslyckanden. Svensk forskning kostar mycket pengar men resulterar alltför sällan i nya, framgångsrika produkter. Utmaningen vi står inför är att omvandla kunskapen till tydligare resultat som ger jobb och ekonomiskt välstånd, skriver Urban Bäckström och Tobias Krantz från Svenskt Näringsliv. I artikeln hänvisar de till Magnus Henreksons och Tino Sanandaji expertrapport till Företagsskattekommittén.


2012-08-26 Sydsvenskan

Efterlyses: innovativ politik

Sverige behöver en sammanhållen innovationspolitik för att säkra välfärden och en fortsättning på den svenska framgångssagan, skriver huvudledaren i en artikel om den nya boken Ett ramverk för innovationspolitiken skriver av IFN:s vd Magnus Henrekson tillsammans med Klas Eklund och Pontus Braunerhjelm.


2012-08-26 Uppsala Nya Tidning

Makten måste alltid spridas

Den som tror att marknadsekonomi har något slags logiskt samband med politisk högerorientering eller med fientlighet mot välfärdsstaten kan aldrig ha hört talas om Assar Lindbeck. Lindbeck är utan tvekan den svenske ekonom som betytt mest för samhällsutvecklingen de senaste dryga femtio åren och är alltjämt i hög grad aktiv, skriver ledarskribenten Håkan Holmberg med anledning av Lindbecks memoarer.


2012-08-24 Skolvärlden

För många friskolor är det här en ickefråga

Det rapporteras om tuffa tider och konkurser för friskolorna nu när elevkullarna faller i gymnasiet. Artikel som återger en intervju med IFN:s vd Magnus Henrekson i Svd om att nedgången i elevantalet minskar den totala marknaden med kommer leda till ökad konsolidering med färre aktörer.


2012-08-23 Folkbladet

Tio budord som kan förändra Sverige

Boken går pang på rödbetan på politikens kärnuppgifter.Tio budord för ett mer uppfinningsrikt och kreativt Sverige. Det bjuder nationalekonomerna Magnus Henrekson, Pontus Braunerhjelm och Klas Eklund på i sin nya bok "Ett ramverk för innovationspolitiken", skriver Widar Andersson i sin ledare där han rekommenderar till läsning av boken.


2012-08-23 Norrköpings Tidningar

Mer klurighet

Tre namnkunniga professorer, Klas Eklund, Pontus Braunerhjelm och Magnus Henrekson, efterlyste i veckan på debattplats i Svenska Dagbladet en aktivare innovationspolitik från regeringens sida. Debattörerna noterar att såväl regeringen som opposition gärna pratar om behovet av innovationer och dessutom förbereder olika insatser. Ändå händer för lite enligt professorerna, skriver Mattias Olsson i en signerad ledare.


2012-08-23 Norra Sidan

Nystartszon ett osäkert sätt att skapa jobb

Med sänkta arbetsgivaravgifter vill regeringen locka företag till socialt utsatta områden och skapa jobb åt de boende. Rinkeby är ett av de områden som kan bli en så kallad nystartszon. Men kommer det att locka dit företag, stärka de lokala företagen och ge jobb till Rinkebyborna? Intervju med IFN-forskaren Andreas Bergh.


2012-08-22 Svenska Dagbladet

Forskningspengar är bara början

Tre statssekreterare från tre olika partier var på plats hos Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) igår. De skulle kommentera ett färskt förslag till hur entreprenörskapet och innovationskraften kan stärkas, och de nickade bifall till tankesätt och inriktning. I boken Ett ramverk för innovationspolitiken (Samhällsförlaget), som i går också presenterades på Brännpunkt, visar Pontus Braunerhjelm, Klas Eklund och Magnus Henrekson hur betydelsefullt det är att stärka förnyelsekraften i svensk ekonomi, skriver PJ Anders Linder i huvudledaren.


2012-08-21 Svenska Dagbladet

Så blir Sverige mer innovativt

Det är svårt att förstå regeringens passivitet i innovationspolitiken. Kreativitet och nytänkande måste prioriteras högre. I en ny bok, som presenteras i dag, föreslår vi en bred innovationsstrategi för Sverige. Det skriver professorerna Pontus Braunerhjelm, Klas Eklund och Magnus Henrekson på Svenska Dagbladets debattsida.


2012-08-19 Expressen

Ge micken till Assar Lindbeck

Om Spice Girls kan återförenas borde väl även Lindbeckkommissionen kunna göra det, skriver ledarskribenten Anna Dahlberg. Visserligen finns det redan en uppsjö av expertinstanser som nagelfar politiken - alltifrån Finanspolitiska rådet till Riksrevisionen. Men det som gjorde Lindbeckkommissionen speciell var bredden i ansatsen. Man tog ett samlat grepp om de politiska och ekonomiska utmaningar som Sverige stod inför och utfärdade rekommendationer utan politiska hänsyn.


2012-08-17 Svenska Dagbladet

Jättar räknar med vinst i skolbänken

Det pågår en dramatisk förändring på marknaden för fristående gymnasieskolor. De sex största koncernerna, med jätten Academedia i spetsen, dominerar alltmer. I dag utbildar de hälften av landets alla friskoleelever. Och nu spelar rekordsmå elevkullar av allt att döma giganterna rakt i händerna - på de mindre aktörernas bekostnad. I artikeln intervjuas Magnus Henrekson, vd för IFN.


2012-08-17 Svenska Dagbladet

Mätningarna säger allt och ingenting

Vid ett seminarium i går om de amerikanska presidentvalskampanjernas betydelse, arrangerat av tankesmedjan Fores och Institutet för Näringslivsforskning, presenterade professor Robert S Erikson från Columbia University sin nya bok The Timeline of Presidential Elections: How campaigns do (and do not) matter (University of Chicago Press). Erikson frågar sig i vilken mån opinionsundersökningar kan förutse valutgången, skriver Alen Musaefendic i en signerad ledare.


2012-08-15 Svenska Dagbladet

Blev forskningen trogen

”Ekonomi är att välja” är en utomordentligt läsvärd och tankeväckande bok, fylld av intressanta iakttagelser och stimulerande reflektioner, skriver Lennart Berntson i en recension i SvD Kultur.


2012-08-15 Göteborgsposten

En klok förargare

Den 82-årige Assar Lindbeck må vara svensk nationalekonomis respekterade nestor, men han har också varit en man som väckt förargelse. Det är få förunnat att bli förklarad som ikon under sin livstid. Assar Lindbeck, i dag 82-årig ekonomiprofessor är en av dem, skriver GP:s Fredrik Tenfält i en ledare.


2012-08-14 Folkbladet

En politisk man utanför partiet

Att läsa Assar Lindbecks nyutkomna memoarer Ekonomi är att välja är att göra en politisk och psykologisk långresa. Något år före min egen födelse blev Lindbeck anställd vid finansdepartementets nationalbudgetkansli. Allt sedan dess har han rört sig i den ekonomiska politikens centrum; oftast långt bort från lugnet i stormens öga, skriver Widar Andersson i en ledare.


2012-08-14 The Big Picture

The Market Is A Drug Addict For More Stimulus

In today’s overleveraged world, greater deficits and government spending, financed by an expansion of public debt and the monetary base (“the printing press”), are not the answer to our economic woes. In fact, these policies have been proven to have a negative impact on growth. While it hasn’t received much attention in recent years, a wide body of economic theory suggests that government policies and their size relative to the total economy can have a significant detrimental impact on economic growth. A recent paper from the Stockholm Research Institute of Industrial Economics compiles evidence from numerous empirical studies and finds that, for rich countries, there is overwhelming evidence of a negative relationship between a large government (either through taxes and/or spending as a share of GDP) and economic growth.


2012-08-13 Dagens Samhälle

Nystartszoner löser inte problemen

Det finns en tro på att nystartszoner ska skapa fler jobb i utsatta områden runt om i Sverige. Vår utredning visar att tanken är god , men att den inte fungerar i verkligheten, skriver IFN-forskaren Andreas Bergh i en debattartikel.


2012-08-13 Dagens Arena

Ojämlikheten en viktig del av krisens orsak

Om Anders Borg, med rätta, räds den svenska banksektorns andel av den totala ekonomin, borde han också se allvaret i den höga privata skuldsättningen. Svaga reallöneökningar i Västeuropa och USA för breda grupper löntagare har tvingat fram en ökad kreditexpansion och orsakat obalanser i världsekonomin. Sedan den borgerliga regeringen tillträdde har den fattigaste tiondelen till och med tvingats se sina inkomster krympa. Institutet för Näringslivsforskning har visat att vi tidigare har underskattat den rikaste procentens förmögenheter. Det skriver Tobias Gerdås, S-debattör, på Dagens Arenas Debatt.


2012-08-12 Dagens Nyheter

Lyssna till Lindbeck

Inom kort lägger en statlig pensionsutredning fram sitt slutbetänkande. Enligt medieuppgifter väntas utredaren Mats Langensjö föreslå att nuvarande AP-fonder minskar i antal. Assar Lindbeck, nestor bland svenska nationalekonomer, varnade nyligen i en DN-intervju (6/8) för att en statlig fondkoloss kan bli ett historiskt misstag, skriver huvudledaren, och uppmanar regeringen att lyssna.


2012-08-12 Dagens Industri

Nationalekonomins nestor bekänner färg

Fatta omedelbara, konkreta beslut om att sanera statsfinanserna, men vänta med att verkställa besluten. Assar Lindbeck, professor i nationalekonomi, skulle köra samma recept för krisen inom EU som för 1990-talets Sverige om han blev inkallad av euroländerna för att leda en ny Lindbeckkommission. I dagarna kommer hans memoarer Ekonomi är att välja ut.


2012-08-06 Dagens Nyheter

Det blir svårt för politiker att hålla tassarna borta

En sammanslagning av de statliga AP-fonderna riskerar att bli ett historiskt misstag. Politikerna kommer inte att kunna låta bli att utnyttja en statlig fondkoloss för partipolitiska syften. Det varnar ekonomiprofessor Assar Lindbeck för i en intervju om hans kommande memoarbok.


2012-08-06 Svenska Dagbladet

Svenska ekonomers Nestor gör bokslut

När Assar Lindbeck talar så lyssnar landets ekonomer och politiker. Och det gäller ännu fast professorn passerat 80 år och inte har någon officiell position i akademin eller i övriga samhällslivet.


2012-08-02 Dagens Nyheter

ECB saknar mandat för att rädda euron

Förväntningarna är högt ställda efter den senaste veckans olika löften från ECB och euroländernas ledare om att de ska göra vad som krävs för att rädda euron. Men risken för besvikelse är stor, menar Assar Lindbeck och Cecilia Hermansson som DN talat med.


2012-07-30 Los Angeles Times

'Women and children first' is a myth, shipwreck study shows

"With a few exceptions, like the Titanic, female passengers and kids were less likely to survive than the captain and crew. It's a question often asked: Is chivalry dead? According to a recent study by two Swedish economists, that brand of gallantry is not only dead, it was buried at sea long ago". Detta skriver LA Times med anledning av en studie av Mikael Elinder och Oscar Erixson.


2012-07-26 Norran

Vad beror eurokrisen på?

"Den ekonomiska krisen i Europa har dominerat ekonomisidorna ett bra tag nu, men den är långt ifrån över. Spekulationer kring huruvida Grekland kommer att lämna euron har på sistone kompletterats av spekulationer kring möjligheten att Tyskland eller Finland tröttnar och bryter sig ur. Osäkerheten är stor. Men hur började problemen?", skriver Andreas Bergh i krönika.


2012-07-23 Svenskt Näringsliv

Varför går det bra för Sverige?

"Sveriges ekonomi brukar ibland liknas vid en humla som flyger mot alla odds. Vad som menas med uttrycket är att enligt tidigare forskningar borde inte Sveriges ekonomiska utveckling vara så bra som den är idag då den offentliga sektorn är så pass stor." Boken Varför går det bra för Sverige? av Andreas Bergh och Magnus Henrekson recenseras.


2012-07-19 Smålandsposten

Landsorten förlorar på nystartzoner

"Efter miljonprogrammet kommer nu miljardprogrammet. Ekonomiska nystartszoner planeras av regeringen, efter liknande modeller i Storbritannien, USA och Frankrike.". På ledarsidan referar man till forskning av Yves Zenou och Andreas Bergh.


2012-07-17 Dagens Nyheter

Jag tvivlar på överstatlig finanspolitik i Europa

Sverige bör vänta med euron. När jag röstade ja till EMU 2003 kunde jag inte föreställa mig att Maastrichtfördragets förbud mot att lösa ut länder med svaga statsfinanser skulle överges. Om förbudet inte återinförs återstår bara centralisering av finans­politiken – eller en kaotisk upplösning av valutaunionen, skriver Assar Lindbeck, professor i nationalekonomi vid IIES och forskare på Institutet för Näringslivsforskning.


2012-07-13 Svenska Dagbladet

Mer måste göras nu för framtida tillväxt

Sverige har hanterat den internationella finanskrisen väl, men krisen i euroområdet kan hota framtida tillväxt. Därför är det dags att agera nu för att stödja entreprenörskap och stödja de mindre bolagen. Det skriver Harvard-professorn Josh Lerner och IFN-forskaren Joacim Tåg på Brännpunkt.


2012-07-10 Svenska Dagbladet

Europas politiker kan göra mer för tillväxten

Politikerna i Europa kan inte bara rikta in sig på att sanera budgetar. De måste också gå in med åtgärder som stärker ländernas konkurrenskraft för att skapa mer investeringar och öka sysselsättningen. Det är fullt möjligt med en kick-start i krisens Europa, skriver Annika Lundius och Björn Lindgren, Svenskt Näringsliv, på Brännpunkt. I debattartikeln hänvisar de till IFN-forskarna Magnus Henrekson och Andreas Berghs bok Varför går det bra för Sverige? Om sambanden mellan offentlig sektor, ekonomisk frihet och ekonomisk utveckling.


2012-07-08 Sydsvenska Dagbladet

Lindbeck om krisen

"Det har sagts många gånger, men måste ständigt upprepas för att tydliggöra magnituden av vad som nu pågår: Europa upplever sin djupaste ekonomiska kris sedan depressionen på 1930-talet.", det skriver man i en ledarartikel där Assar Lindbeck intervjuas.


2012-07-04 Västerbottens-Kuriren

Tillväxt och hållbarhet inga motpoler

Är det jakten på ständig tillväxt som får oss att springa allt snabbare mot vår egen och planetens undergång? Inte sällan går miljöengagemang hand i hand med tillväxtkritik, och med jämna mellanrum framförs idéer om ett grönt BNP-mått som ett alternativt sätt att mäta utveckling. Men som nationalekonomen Andreas Bergh framhåller, bland annat på sin blogg, skulle det vara omöjligt att enas om konstruktionen av ett sådant tillväxtmått, skriver ledaren.


2012-07-04 Privata Affärer

Flytträtt enda lösningen

Bristen på konkurrens förklarar den stora okunskapen om tjänstepensionen. Det menar ekonomiforskaren Andreas Bergh som i en ny rapport slår fast att full flytträtt är enda lösningen.


2012-07-03 Helsingborgs Dagblad

Jakten på hållbara svar

Ledaren skriver om seminariet "Fungerar ett samhälle som inte kräver tillväxt?" och IFN-forskaren Andreas Berghs syn på tillväxt: "Ekonomi är ytterst läran om bytet", säger Andreas Bergh och det är en definition som tar ner begreppet på basnivå. Jag har något som du vill ha, så vi byter. Och Andreas Bergh talar om att människans nyfikenhet och strävan efter att förbättra, efter lycka, leder till tillväxt. Tillväxt som en del av människans natur, med andra ord. Så nej, Andreas Bergh tror inte på ett samhälle utan tillväxt.


2012-06-18 Dagens Industri

Inse att 3:12-reglerna har spelat ut sin roll

”Varför ska passiva ägare ha lägre skatt än de som faktiskt bygger företag". Dagens Industri citerar Magnus Henrekson i dagens ledare.


2012-06-18 Ystads Allehanda

Borg håller sin stolpe

Ledaren citerar IFN-forskaren Andreas Berghs utnämning av Anne Wibble till Sveriges mest underskattade finansminister i en artikel om ekonomisk reformpolitik.


2012-06-16 Ekonomiekot

Krisens ordlista från A till Ö

Det är fyra år sedan de första tecknen på en finanskrasch kom, som skulle sänka hela världsekonomin. Sen dess har vi fått lära oss nya ord, nya begrepp och nya namn. Allt från trippel A till brandväggar och sixpack. Hur ser krisens ordlista ut och vad betyder det för vårt språk i dag? Gäst i programmet var IFN-forskaren Johanna Rickne och Patrik Hadenius, chefredaktör för Språktidningen.


2012-06-08 Uppsala Nya Tidning

Domedagen dröjer lite till

"Det kan vara nyttigt att titta i backspegeln ibland. När euro- och skuldkrisen härjar i Europa tävlar tyckare om att tala nedsättande om främst Greklands ekonomi, landets decennier av vanskötsel och grekernas egna (påstått) hopplösa skattemoral", skriver ledarskribenten på UNT efter att ha lyssnat på en föreläsning med Andreas Bergh.


2012-06-05 Fokus

Skolröran

"Trots alla partibråk och en sur opinion – något ­vinstförbud i skolan lär det inte bli" skriver tidningen Fokus i en artikel där man bland annat refererar till Jonas Vlachos kapitel om skolan i Konkurrensens konsekvenser – vad händer med svensk välfärd? (SNS). 


2012-06-04 Gotlands Tidningar

Sedelpressen - ett farligt verktyg

Andreas Bergh skriver i en krönika, "Vem orsakar mest skada, den som plötsligt förstör pengar, eller den som plötsligt skapar nya pengar? Svaret är inte självklart. I maj rapporterades att Sydafrikas centralbank varit tvungen att förstöra över 3,6 miljoner felaktiga 100-randssedlar, värda nästan 320 miljoner kronor. Orsaken uppgavs vara misstag vid Tumba pappersbruk som gett sedlarna fel färg, form och serienummer."


2012-05-14 Dagens Industri

En studie i framgång

Att det går bra för Sverige är ett ämne som nationalekonomen Andreas Bergh gärna återkommer till. Men det går även bra för honom själv. Den 30 maj håller han årets Wibbleföreläsning, och hamnar därmed i samma exklusiva skara som Inga-Britt Ahlenius, Carl Bildt och USA:s förre ambassadör i Stockholm, Matthew Barzun.


2012-05-24 Svenska Dagbladet

Nu är det din tur att vara finansdepartement

Ledarartikel: Det är ett problem när förståelsen för olika sidor av politiska frågor blir så liten att ett socialdepartement bara vill spendera pengar, medan ett finansdepartement bara bromsar och snålar, utan att ens fundera över när en satsning är rätt. Vid ett SNS-seminarium gjorde nationalekonomen Andreas Bergh denna poäng – fast överförd till akademin – när han kommenterade Sveriges socialförsäkringar i jämförande perspektiv (S 2010:04)


2012-05-20 Wall Street Journal

Three Views of the "Fiscal Cliff"

Edward Paul Lazear hänvisar till Magnus Henrekson och Andreas Bergh i sin ledare: “Swedish economists Andreas Bergh and Magnus Henrekson (Journal of Economic Surveys 2011) survey a large literature and conclude that an increase in government size by 10 percentage points of GDP is associated with a half to one percentage point lower annual growth rate. The evidence suggests that we should move away from worry over the impending "fiscal cliff" and focus more heavily on concern about raising taxes. And although some Keynesians may view this as not the best time to control spending growth, promising to change our ways in the future is as credible as Wimpy's promise to pay on Tuesday for the hamburger that he eats today.”


2012-05-20 Wall Street Journal

Altruism -Every Man for Himself!

WSJ uppmärksammar Mikael Elinders forskningsrapport om kön, normer och överlevnad vid fartygsolyckor.


2012-05-08 IT24

Orättvis skatt slår mot god idé

Av alla lovande it-bolag med säte i Sverige är det bara Axis som lyckats växa sig stort under senaste decenniet. Att lovande bolag stannat upp och försvunnit är ingen slump. Skattesystemet missgynnar entreprenörer, hävdar Magnus Henrekson.


2012-05-04 Gotlands Tidningar

Nya sedlar avgör eurodebatten

Andreas Bergh skriver om hur de nya svenska sedlarna påverkar diskussionen och möjligheterna för ett svenskt Euromedlemskap. Beslutet att införa nya sedlar innebär emellertid också att frågan om svenskt euromedlemskap torde vara avgjord för mycket lång tid framöver. Vem tror att svenska folket skulle rösta ja till att ersätta porträtt av folkkära svenskar med eurosedlarnas pelare, broar och fönsterkarmar?


2012-05-04 Svenska Dagbladet

Det behövs verklig mångfald i välfärden

I 20 år har Sveriges politiker talat flitigt om valfrihet och mångfald i skola, vård och omsorg. Samtidigt som dessa marknader växer har mindre och nischade aktörer hamnat i kommunernas och koncernernas skugga. Menar politikerna allvar med att det behövs fler utförare, tjänster och inriktningar är det tid att lämna retoriksalongerna och skapa förutsättningarna som gör mångfalden möjlig, skriver IFN-forskaren Johanna Rickne, tillsammans med Andreas Linderyd, Handelshögskolan vid Åbo Akademi och Anna Ardin, Sektor 3.


2012-05-02 Radikalt Forum

Därför går det bra för Sverige

"Sverige växte snabbast i världen från 1870 till mitten av 1960-talet. Under denna tid gick Sverige från att vara ett fattigt bondesamhälle med usel levnadsstandard för de allra flesta - nästan en fjärdedel av befolkningen utvandrade till Amerika i hopp om ett bättre liv.Efter första världskriget började välståndet sprida sig till allt fler grupper och under 1950- och 60-talen exploderade tillväxt och välstånd och VC, PV (Volvos första storsäljare) och TV blev allmängods.", skriver Magnus Henrekson i en debattartikel i Radikalt Forum.


2012-04-27 Dagens Industri

Replik: Elområde fyra får betala för försummelserna

Det nya systemet med elområden bygger i praktiken på att ett om­råde utformats så att det genom kraftiga prishöjningar ska bära ­kostnaden för flaskhalsarna, och de andra områdena får relativa prissänkningar, skriver Gustaf Lorentz i en kritisk replik till Pär Holmbergs debattartikel i DI den 20 april 2012.


2012-04-23 Dagens Industri

Borg pressad sänka bolagsskatten

Bolagsskatten har sänkts kraftigt runt om i Europa de senaste åren. Finansminister Anders Borg måste sänka den svenska skatten för att inte halka efter. Det säger Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi.


2012-04-20 Dagens Industri

Konsumenter vinner på fler elområden

Svenska Kraftnäts uppdelning av Sverige i fyra elområden fick hård kritik i medierna, särskilt av elkonsumenterna. Men enligt en ny rapport är elkonsumenterna och skattebetalarna de grupper som tjänar mest på reformen, skriver IFN-forskaren Pär Holmberg i en debattartikel i DI.


2012-04-16 Svenska Dagbladet

Hur tungt väger Borgs budget?

I dag presenterar regeringen sin vårbudget. Alliansen har redan flaggat för satsningar på arbets- och bostadsmarknaden – men det är inte tillräckligt, enligt ekonomer som SvD Näringsliv talat med. IFN-forskaren och välfärdsforskaren Andreas Bergh intervjuas i artikeln.


2012-04-13 Discovery News

Women and Children First? Not Anymore

The idea that women and children should be helped off a sinking ship first died with the Titanic. Intervju med IFN-forskaren Mikael Elinder kring hans och Oskar Erixsons uppmärksammade forskningsrapport om vilka som överlever och räddas vid större fartygskatastrofer.


2012-04-11 Cruide Industry News

Every Man for Himself?

It has mostly been “every man for himself” in 18 maritime disasters spanning three centuries, according to a recently released study by Mikael Elinder and Oscar Erixson at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.


2012-04-10 Gotlands Tidningar

Hur fungerar jobbpolitiken?

"Har regeringens jobbpolitik levererat vad den lovade? Har de sänkta arbetsgivaravgifterna för ungdomar minskat ungdomsarbetslösheten? Den politiska debatten är resultatinriktad. Regeringen vill kunna visa på effekter av den förda politiken. Oppositionen vill istället framställa politiken som effektlös. Det leder till en del snåriga debatter." Detta skriver Andreas Bergh i en krönika som bland andra publicerats i Gotlands Tidningar.


2012-04-09 The Economist

Women and children first

Bloggen Free exchange uppmärksammar IFN-forskaren Mikael Elinders forskningsrapport om vilka som överlever vid större fartygskatastrofer. Mikael har tillsammans med Oskar Erixson vid Uppsala universitet undersökt de sociala normerna i samband med räddningsinsatserna på Titanic och alla andra större fartygsolyckor under modern tid.


2012-04-08 Godmorgon Världen

Titanic - Undergångens undantag

Titanics förlisning för exakt 100 år sedan var unik. Inte bara på grund av fartygets storlek och antalet döda, utan också för vilka som överlevde. I Godmorgon Världen berättar Mikael Elinder att den etablerade sanningen att kvinnor och barn räddas först inte alls är en sann beskrivning av verkligheten.


2012-04-07 Expressen

Kommunskandaler över hela landet

Det kommunala bolaget lät pengarna rulla. Nu rullar också huvudena. Hela styrelsen i det kommunägda företaget i Norrköping avgår efter avslöjandet att deras byggprojekt kostar nära 60 miljoner kronor, dubbelt så mycket som planerat. Docent Andreas Bergh ser ett klart mönster i alla de skandaler som drabbar kommunala bolag. Det handlar om korruption, misskötsel och bristande kontroll.


2012-04-03 Kvällsposten

Malmö är en del av Europa

"Malmö börshus största sal är nästan fullsatt av åhörare. Dessa är så entusiastiska att de i kaffepausen skyndar sig tillbaka för att vara på plats när det börjar igen - de vill inte missa en minut av fortsättningen!". Så inleds ledaren i Kvällsposten där man skriver om det femtonde Europaseminariet arrangerat av de svenska universitetens nätverk för Europaforskning i ekonomi, juridik och statskunskap där professor Lars Oxelheim medverkar.


2012-04-02 Dagens Nyheter

Doldisar tar hand om våra pengar

Pensionsjättarna förvaltar ett kapital som motsvarar hela börsens värde. Trots det är de anonyma, och granskas inte i samma utsträckning som andra storbolag. Direktörerna tjänar många miljoner på våra pensioner. Magnus Henrekson, vd för Institutet för Näringslivsforskning, anser att pensionskapitalets dominans försvårar för ett långsiktigt ägande. Försäkringsbolagen och andra institutioner mäter sin framgång relativt, det vill säga genom att jämföra med hur det går mot andra institutioner.


2012-03-30 Svenska Dagbladet

Godisfusioner lämnar ingen plats för Gävle

"Påskens godisfrossa närmar sig och numera gnuggar ett fåtal storbolag händerna. Det är resultatet av en fusionskarusell som har snurrat allt snabbare de senaste åren. Godismarknaden har blivit ett spel om varumärken och förloraren är Gävle vars anrika godisproduktion flyttas." I artikeln intervjuas bland andra Lars Persson.


2012-03-30 Svenska Dagbladet

Vilken diet skulle lyckopolitikerna ge oss?

Under gårdagens seminarium ”Bör staten maximera lycka?” arrangerat av Institutet för Näringslivsforskning (IFN) ställdes frågor om lyckan och politiken. Det handlade om statens eventuella skyldighet och förmåga att skapa medborgerlig lycka och om skiljelinjen mellan dem som tror på politikens oändliga möjligheter och dem som inte gör det.


2012-03-29 Arbetsmarknaden

Oklara jobbeffekter av riskkapitalism

Riskkapitalbolagens uppköp av företag påverkar inte sysselsättningen mer än marginellt, däremot minskar arbetslöshetsrisken i företagen de första åren efter uppköpet. Det visar ny svensk forskning. Nationalekonomen Joacim Tåg på Institutet för Näringslivsforskning, IFN, forskar om effekter av riskkapitalbolagens så kallade buyouts – uppköp av etablerade företag.


2012-03-29 Gefle Dagblad

Riskkapital tryggar anställning

Anställda i företag som köps av riskkapitalbolag löper lägre risk att få sparken, enligt en ny studie. Specialståltillverkaren Ovako – med 1 200 anställda i Hofors – har ökat antalet anställda med sju procent sedan riskkapitalbolaget Triton tog över som ägare. 850 000 personer arbetar i svenska riskkapitalägda företag globalt, varav cirka 180 000 i Sverige. Sju procent av de anställda i den privata sektorn i Sverige arbetar i riskkapitalägda bolag. De svenska riskkapitalägda bolagen omsätter 250 miljarder kronor. Det motsvarar åtta procent av BNP. Det är forskarna Martin Olsson och Joacim Tåg på Institutet för Näringslivsforskning som ligger bakom denna studie.


2012-03-26 Dagens Industri

Säkrare att jobba på köpt bolag

Tvärtom vad många tror är det bra för anställningstryggheten att bli uppköpt av ett riskkapitalbolag. I vart fall om man ska tro en ny studie från Institutet för Näringslivsforskning av Martin Olsson och Joacim Tåg.


2012-03-23 Svensk Tidskrift

Recension: Varför går det bra för Sverige?

Svensk ekonomi har ibland liknats vid en humla, den ska inte kunna flyga enligt modellerna, men likväl flyger den. Utifrån den liknelsen har Andreas Bergh och Magnus Henreksson försökt att förklara hur svensk ekonomi kan fungera så väl som den gör. Klas Hjort har läst deras nyutkomna bok.


2012-03-16 Svenska Dagbladet

Faktakoll: Inga nya jobb med sänkta socialavgifter?

Sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga – en dyr reform utan effekter på sysselsättningen. Det hävdar S nya ekonomisk-politiska talesperson Magdalena Andersson i SVT:s Agenda. Men stämmer det att reformen inte haft några sysselsättningseffekter? SvD:s Faktakollen har granskat påståendet genom att bland annat fråga Per Skedinger.


2012-03-14 Svenskt Näringsliv

Instegsjobb lönar sig

Att ta ett arbete inom en privat servicebransch är att etablera sig på arbetsmarknaden och möjliggöra en positiv inkomstutveckling. De som jobbade i någon av branscherna detaljhandel, hotell och restaurang samt städ 1999 hade tio år senare 20-30 procent högre förvärvsinkomst än de som vid samma tidpunkt var arbetslösa. Men en förutsättning för att dessa branscher ska kunna utgöra denna trampolin in på arbetsmarknaden är att ingångslönerna inte är för höga. Detta visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv där man refererar till forskning av docent Per Skedinger.


2012-03-14 Dagens Industri

Finansskatten är ett missfoster

Sverige borde bli mindre av kapitalexportör och mer av inhemsk investerare. Det sade professor Assar Lindbeck på onsdagen vid ett seminarium om offentliga investeringar anordnat av Socialdemokraterna.


2012-03-11 TV4

Sänkta ingångslöner

Per Skedinger uttalar sig i ett inslag på TV4-nyheterna angående Folkpartiets förslag om sänkta ingångslöner för unga.


2012-03-09 Allehanda

Är det bra att inkomstklyftorna ökar?

Den ökade inkomstspridningen de senaste decennierna i Sverige förklaras till stor del av att två sätt att tjäna pengar har blivit betydligt vanligare: Aktievinster och vältajmade bostadsaffärer. Den som köper sin första bostadsrätt vid rätt tillfälle gör enorm nytta för sin privatekonomi. En lyckad så kallad bostadskarriär är för många betydligt viktigare för privatekonomin än beslutet att arbeta extra på helgerna eller att läsa ännu ett år vid högskola eller universitet.I stället för att diskutera om det är bra eller dåligt att inkomstskillnaderna ökat borde vi kanske fråga om det är rätt skillnader som har ökat skriver Andreas Bergh.


2012-03-08 Expressen

Varannan damernas med herrar som för

Under de senaste tjugo åren har andelen män i kommunalpolitiken minskat från 76 procent till 55 procent. Men på toppositionerna fortsätter männen att dominera. Enligt den senast tillgängliga statistiken utgjorde män 65 procent av förstanamnen på partiernas kommunala vallistor - och 73 procent av ordförandeposterna i landets kommunstyrelser. Johanna Rickne och Olle Folke visar i sin forskning att män, under de senaste 20 åren, haft större sannolikhet att stiga i den politiska hierarkin, både genom att bli omvalda och genom att tilldelas specifika politiska uppdrag.


2012-03-07 Dagens Nyheter

Elområden viktiga för en effektivare elmarknad

Kraftnätet var inte mera effektivt före elområdesreformen, men reformen har tydliggjort potentiella brister i kraftnätet. Behovet av differentierade stamnätavgifter torde minska efter införandet av elområden. Vi föreslår därför att kompensera förbrukarna i söder genom att utjämna de geografiska skillnaderna i effektavgiften, skriver IFN-forskarna Pär Holmberg och Thomas Tangerås i en replik på DN Debatt.


2012-03-05 Newsmill

Reinfeldt lär straffas för vårdföretagens brister

Newsmillredaktör: Moderaternas ovana att gå armkrok med riskkapitalisterna inom vårdbranschen kan bli oppositionens bästa kort i valet 2014. I artikeln refereras till nationalekonomen Andreas Bergh och hans bok Den kapitalistiska välfärdsstaten.


2012-03-04 Nerikes Allehanda

Klassificeringen som många tjänar på

Många parter tjänar på att klassa människor som funktionshindrade, enligt Per Skedinger.
Arbetsförmedlingarna har mål för hur många personer som ska komma ut i arbete. Om de klassar vissa arbetssökande som funktionshindrade så att de kan placeras i anställningar med lönebidrag uppfyller de lättare målen. Arbetsförmedlingarna kan också få mer resurser om de klassar människor som arbetshandikappade, förklarar Per Skedinger, docent i nationalekonomi på Institutet för Näringslivsforskning, IFN.


2012-03-02 Svenska Dagbladet

Kritik mot Astras val

Han är näringslivselitens egen renässansmänniska, som klarar såväl lastbilar, läkemedel som telekomsektorn. Beskedet att Leif Johansson tar klubban i Astra Zeneca möts med en del skeptiska kommentarer. Magnus Henrekson, professor vid Institutet för Näringslivsforskning, applåderar inte heller. Han anser att det är viktigt att inte bara vara en duktig företagsledare, utan att det måste finnas goda kunskaper om verksamheten.


2012-02-26 Göteborgs-Posten

Trollhättan nästan som Grekland

Var tredje ung person i Trollhättan saknar jobb – det är nästan som i Grekland. Nu börjar fler och fler inse allvaret. Europa är på väg att förlora en generation till arbetslöshet.


2012-02-25 Västerbottens Folkblad

Konsulterna tar stor plats

Maud Olofsson skrev som näringsminister en debattartikel i Dagens Industri där slutsatser på detaljnivå överensstämmer med McKinsey-rapporten. Roger Svensson, docent och forskare på Institutet för Näringslivsforskning, beskriver den aktuella rapporten ”Översyn av statliga riskkapitalaktörer” i tidningen och menar att ”Rapporten visar stor osäkerhet i siffermaterialet, förklarar inga slutsatser och hänvisar inte till några vetenskapliga studier”.


2012-02-24 Ledarna

Medlemmarnas lön ska sättas individuellt

Svenskt Näringsliv har tagit initiativ till att sammanställa forskningen om lönespridningens koppling till företagens effektivitet. Glädjande, tycker Ledarnas ordförande Annika Elias, som däremot inte delar uppfattningen att hela ansvaret för förändring ligger på de fackliga organisationerna. Det är docent Fredrik Heyman, Institutet för Näringslivsforskning, som har gjort en genomlysning av den forskning som finns om hur löneskillnader påverkar företagets lönsamhet, de anställdas löner och ägarnas avkastning.


2012-02-21 Newsmill

Björklund är fördomsfull mot riskkapitalbolag som äger skolor

Gunvor Engström och Cecilia Nykvist från Friskolornas riksförbund: Att riskkapitalbolag skulle vara dåliga ägare, som Jan Björklund menar, är en illa underbyggd fördom. Det visar forskning som menar att riskkapitalbolag, till skillnad från börsnoterade bolag, kan arbeta mer långsiktigt. Artikeln hänvisar till IFN-forskaren Joacim Tåg.


2012-02-20 Svenska Dagbladet

Vetenskapen kan inte ersätta idéerna

De politiska diskussionerna om konkurrensutsättning, fria skol- och vårdval och välfärdsföretag fick näring när SNS 2011 gav ut Konkurrensens konsekvenser. I det senaste numret av Ekonomisk Debatt skriver Henrik Jordahl, docent i nationalekonomi på Institutet för Näringslivsforskning, förtjänstfullt om SNS-rapporten.


2012-02-19 Göteborgs-Posten

Dags plocka fram en liberal klassanalys

Att klasstrukturer bestått i ett Sverige med 67 procentiga marginalskatter och fullt utbyggd välfärdsstat tyder på vänsterpolitikens begränsningar. Vi borde därför våga ge den liberala klasskampen en chans, skriver nationalekonomerna Tino Sanandaji och Adam Cwejman, LUF.


2012-02-17 Dagens Nyheter

Regeringen lägger miljoner på privata utredare

Regeringen lägger allt mer pengar på privata konsulter för utredningar som traditionellt gjorts inom staten. Forskare och politiker häpnar. Möjligheten till insyn minskar och frågetecken reses kring konsultföretagens opartiskhet, skriver Veckans Affärer. – Det känns lite som en beställningsprodukt, säger docent Roger Svensson på Institutet för Näringslivsforskning.


2012-02-16 Veckans Affärer

Miljoner till hemlig utredningstjänst

När regeringen har bråttom gör näringslivets superkonsult McKinsey grundjobbet. Det handlar om delvis sekretessbelagda rapporter och om stora belopp - 50 miljoner kronor sedan 2009. Roger Svensson, docent och forskare på Institutet för Näringslivsforskning, beskriver rapporten ”Översyn av statliga riskkapitalaktörer” som en beställningsprodukt och säger att han aldrig har sett något liknande.


2012-02-12 Hufvudstadsbladet

Kortsiktighet hotar EU:s sammanhållning

EU:s stats- och regeringschefer samlades i måndags till toppmöte kring det ekonomiska läget och finanspaktens utformning. Man missade då tillfället att vidga fokus på krispolitiken trots en massarbetslöshet i flera EU-länder. Arbetslösheten är nu hela 23 procent i Spanien och 19 procent i Grekland. Fjorton av EU:s tjugosju medlemsländer har dock kunnat skönja en ökad sysselsättning. Det föreligger därmed en polarisering som på kort sikt hotar slita isär Europa, skriver IFN-forskaren professor Lars Oxelheim m.fl. i en debattartikel.


2012-02-12 Svenska Dagbladet

Därför går det bra för Sverige

Det är inte det minsta konstigt att det går mycket bättre för Sverige i dag än för 20 år sedan. Tvärtom ligger det helt i linje med vad man har haft anledning att vänta sig. Denna viktiga poäng underbyggs med hårda data och den färska forskningens kraft av Andreas Bergh och Magnus Henrekson i den mycket läsvärda boken Varför går det bra för Sverige? (Fores/Ivrig förlag).


2012-02-10 Katrineholms-Kuriren

Jakten på den smarta staten

Sverige är ett tydligt exempel på att höga skatter och en stor offentlig sektor går att kombinera med god ekonomisk utveckling. Samtidigt är det uppenbart att den svenska ekonomiska utvecklingen sedan 1990-talskrisen till stor del är beroende av att vi under denna period har krympt vår offentliga sektor. Det visar nationalekonomerna Andreas Bergh och Magnus Henrekson i sin bok "Varför går det bra för Sverige?"


2012-02-07 Dagens Industri

Blågul forskning tappar höjd

Intervju med Magnus Henrekson med anledning av AstraZenecas nedläggning av forskningen i Södertälje. Ekonomiprofessor Magnus Henrekson säger att det har gått så långt att framtiden nu finns i andra industrier. Henrekson tror att framtiden för Sveriges näringsliv snarare finns i tjänstesektorn om utvecklingen fortsätter.


2012-02-06 Sundsvalls Tidning

Grunden lades på 90-talet

Långsiktig ekonomisk tillväxt behöver inte vara något som per automatik tär på ändliga resurser, eller något som skulle vara oförenligt med en hållbar utveckling ur ett miljöperspektiv. De visar ekonomerna och forskarna Andreas Bergh och Magnus Henreksson förtjänstfullt i sin bok "Varför går det så bra för Sverige – om sambanden mellan offentlig sektor, ekonomisk frihet och ekonomisk utveckling".


2012-02-05 Dalarnas Tidningar

Den smarta staten

Sverige är ett tydligt exempel på att höga skatter och en stor offentlig sektor går att kombinera med god ekonomisk utveckling. Samtidigt är det uppenbart att den svenska ekonomiska utvecklingen sedan 1990-talskrisen till stor del är beroende av att vi under denna period har krympt vår offentliga sektor. Det visar nationalekonomerna Andreas Bergh och Magnus Henrekson i sin bok "Varför går det bra för Sverige?


2012-02-03 SVT Forum

Hoten mot EU:s sammanhållning

Seminarium och debatt om dynamiken mellan arbetslöshet, migrationspolitik och nationalism inom EU. Arrangerat av Europaperspektiv 2012. Medverkande är bland andra arbetsmarknadsforskaren Per Skedinger från IFN.


2012-02-03 Svenskt Näringsliv

Vem blir trygg av LAS?

Det blev en bred diskussion om trygghet och anställningsskydd när boken "Jobben kommer och går – behovet av trygghet består" presenterades i veckan. Enligt Per Skedinger, forskare på Institutet för Näringslivsforskning, är ett av problemen med LAS att reglerna hämmar den frivilliga rörligheten på arbetsmarknaden.


2012-02-02 Helahälsingland.se

Tillit skapar tillväxt. Tillväxt skapar tillit.

Widar Andersson skriver i en krönika om Andreas Berghs och Magnus Henreksons nya bok ”Varför går det bra för Sverige?”: Det riktigt intressanta med Berghs och Henreksons bok är att de samtidigt slår fast att en mängd stora och genomgripande reformer av den offentliga ekonomin har kunnat genomföras utan att välfärdsstaten beskurits och försvagats. En välfärdsstat av det slag som vi svenskar lever med bidrar till ekonomisk tillväxt framförallt därför att medborgarna känner tillit till välfärdsstaten


2012-02-01 Ljusnan

Förbered framtiden

Varför går det bra för Sverige? Den intressanta frågan ställer IFN-forskarna Andreas Bergh och Magnus Henrekson, båda väl ansedda nationalekonomier, i en bok för den gröna och liberala tankesmedjan Fores.


2012-01-31 Dagens Industri

Europaforskare varnar för ond spiral

EU-ländernas skuldsättning är inte det enda problemet som måste lösas, skriver IFN-forskaren och professorn Lars Oxelheim tillsammans med en grupp Europaforskare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Samtidigt som den fria rörligheten och de gemensamma yttre gränserna i EU ifrågasätts allt mer, väntar enligt debattörerna en demografisk kris i Europa och enligt EU-kommissionens beräkningar kommer arbetskraften i EU att minska med ungefär 60 miljoner personer.


2012-01-31 Eskilstunakuriren

En oaptitlig sanning – svensk politik har lyckats bättre än andras

2010 hade avståndet från Sverige ner till genomsnittet för OECD ökat till 17 procent. Italien hade tappat 20 procentenheter mot Sverige. Varför det gått illa i Italien är ju inte så svårt att se. Men varför är det en så okänd, eller obekväm, sanning att Sverige lyckats bättre än många andra? Två ekonomiska forskare och debattörer, Andreas Bergh och Magnus Henrekson, har skrivit en liten bok om saken: ”Varför går det bra för Sverige?”. Deras huvudpoäng är att de många förändringarna i Sverige under drygt 20 år har gett resultat som stämmer bra med vad modern forskning säger om länders framsteg eller tillbakagång.


2012-01-31 Hallands Nyheter

Reformera ekonomin rätt är svårt

I en artikel på Dagens Nyheters debattsida och i boken ”Varför går det så bra för Sverige” skriver två forskare från Institutet för Näringslivsforskning, Andreas Bergh och Magnus Henrekson, om skälen till att det går så bra för svensk ekonomi. Forskarnas analys är att förklaringen ligger i en långsiktig utveckling, där Sverige redan för 20 år sedan gjorde viktiga vägval. De pekar på att Sverige lyckats föra en låginflationspolitik, att den svenska ekonomin har avreglerats och att skattetrycket har sänkts. Nu vill de varna för att reformtakten håller på att avta. Det är de åtgärder som görs idag, som lägger grunden för en god ekonomi också om 20 år.


2012-01-31 Borås Tidning

Fler att tacka än Borg

Våra offentliga finanser har de gångna två åren tillsammans med Estlands varit de som har haft bäst ordning i Europeiska unionen, sade Fredrik Reinfeldt i partiledardebatten. Han sade en del annat också om hur det Sverige han styr utmärker sig som ett land där den ekonomiska utvecklingen är god. Men riktigt så enkelt som att det är Reinfeldt och Borg som kan ta åt sig hela äran är det inte, konstaterar Andreas Bergh och Magnus Henrekson i sin bok Varför går det bra för Sverige? (Fores förlag). Bergh och Henrekson visar hur Sverige reformerats på många viktiga områden, men framförallt hur mycket som återstår för att arbetsmarknaden ska fungera bättre. Även bostadsmarknaden beskrivs som illa fungerande.


2012-01-31 Norrtelje Tidning

Visa att ni kan tänka nytt

Varför går det så bra för Sverige? Sveriges ekonomi hyllas i både EU och USA, och Financial Times utsåg nyligen Anders Borg till Europas bästa finansminister. Enligt ekonomerna Andreas Bergh och Magnus Henrekson beror dock inte Sveriges goda ekonomi enbart på Anders Borg eller alliansregeringen. I en ny bok ”Varför går det bra för Sverige” (utgiven av tankesmedjan Fores och bokförlaget Ivrig), och vars innehåll i går presenterades på Dagens Nyheters debattsida, menar de att dagens starka svenska ekonomi beror på flera olika reformer som genomförts de senaste 20 åren. Allianspartierna måste ta till sig budskapet från Andreas Bergh och Magnus Henrekson och identifiera de reformer som behövs för att svensk ekonomi skall stå stark även i framtiden.


2012-01-31 Södermanlands Nyheter

Mod i dag ger betalt i morgon

Genom en serie kloka beslut och tillväxtreformer har Sverige sett till att komma ur den stängda ekonomins bakgård. Det har skapat möjligheter att möta påfrestningarna i världsekonomin smidigare än många andra europeiska stater. Resonemanget återfinns i en nyutkommen bok och en debattartikel av forskarna Magnus Henrekson och Andreas Bergh (DN 30/1).


2012-01-31 Kristianstadsbladet

Arbeta på det, finansministern

Säg globalisering, säg avreglering och många gör sig beredda att gå till verbal attack om välfärdssamhällets sammanbrott. Vederbörande bör dock vakta sin tunga innan svordomsartilleriet sätts in. För Sverige har de två företeelserna nämligen betytt ökat välstånd. Forskarduon Andreas Bergh, doktor i nationalekonomi vid Lunds universitet, och Magnus Henrekson, professor och vd för Institutet för Näringslivsforskning, kan i nyutgivna Varför går det bra för Sverige? konstatera att avregleringarna inom telekom, transport och energi har bidragit till de senaste decenniernas goda ekonomiska tillväxt.


2012-01 30 Svenska Dagbladet

EU kan fastna i negativ spiral

Inte bara skulder hotar den europeiska tillväxten och framtiden utan också krympande befolkningar och stängda gränser. Att lösa problemen enbart med krishantering och europakt är alltför snävt, skriver IFN-forskaren Lars Oxelheim och flera andra ledande Europaforskare inför dagens toppmöte.


2012-01-30 Dagens Nyheter

Sveriges goda ekonomi är inte bara alliansens förtjänst

Varför går det bra för Sverige? Vi menar att Sveriges goda ekonomiska utveckling startade långt innan alliansregeringen kom till makten. I snart 20 år har inflationen varit låg och stabil samtidigt som Sverige förvandlats till ett öppet och exportdrivet land med en skattekvot mycket lägre än förr. Det är de troliga förklaringarna till Sveriges ökade tillväxttakt. Det vore därför olyckligt om reformarbetet nu stannar av. Det är med reformer i dag som vi lägger grunden för att det ska gå bra för Sverige även i framtiden, skriver Andreas Bergh och Magnus Henrekson i en debattartikel.


2012-01-30 SR Ekot

Tillväxt-politik förklarar "humlan" Sverige

Höga skatter och stor offentlig sektor brukar ställas i motsats till tillväxt, men Sverige har de senaste tjugo åren åter blivit en av Europas starkaste ekonomier. Är Sverige en humla som flyger mot alla odds? Det frågar sig Andreas Bergh och Magnus Henreksson i en ny bok om den ekonomiska utvecklingen i Sverige från krisåren i början på 90-talet då Sverige var illa ute.


2012-01-13 Sundsvalls Tidning

Anders Borg behöver opposition

Andreas Bergh skriver i en krönika "Sverige fortfarande något så sällsynt som en populär finansminister, och bristen på opposition mot Borg är slående. Det gäller även i media: Den senaste tiden har det publicerats artiklar som mer påminner om idolporträtt än om kritisk ekonomijournalistik."


2012-01-10 Helsingborgs Dagblad

Ny tideräkning?

Intervju med Andreas Bergh om några amerikanska forskares förslag om en ny global kalender där alla datum infaller på samma veckodag.
Meningen med förslaget är att få världsekonomin att blomstra. Men olika världsdelar har olika behov. Kan alla, oavsett var på jordklotet man bor, bli gynnade av förslaget? – Ett bättre sätt att få världsekonomin att blomstra är att bekämpa korruption och att göra världshandeln mera rättvis – men båda dessa tycks vara minst lika svåra som att ändra kalendern, säger Andreas.


Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se