2012

Arbeta på det, finansministern

2012-01-31 Kristianstadsbladet

Säg globalisering, säg avreglering och många gör sig beredda att gå till verbal attack om välfärdssamhällets sammanbrott. Vederbörande bör dock vakta sin tunga innan svordomsartilleriet sätts in. För Sverige har de två företeelserna nämligen betytt ökat välstånd. Forskarduon Andreas Bergh, doktor i nationalekonomi vid Lunds universitet, och Magnus Henrekson, professor och vd för Institutet för Näringslivsforskning, kan i nyutgivna Varför går det bra för Sverige? konstatera att avregleringarna inom telekom, transport och energi har bidragit till de senaste decenniernas goda ekonomiska tillväxt.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se