2012

Reformera ekonomin rätt är svårt

2012-01-31 Hallands Nyheter

I en artikel på Dagens Nyheters debattsida och i boken ”Varför går det så bra för Sverige” skriver två forskare från Institutet för Näringslivsforskning, Andreas Bergh och Magnus Henrekson, om skälen till att det går så bra för svensk ekonomi. Forskarnas analys är att förklaringen ligger i en långsiktig utveckling, där Sverige redan för 20 år sedan gjorde viktiga vägval. De pekar på att Sverige lyckats föra en låginflationspolitik, att den svenska ekonomin har avreglerats och att skattetrycket har sänkts. Nu vill de varna för att reformtakten håller på att avta. Det är de åtgärder som görs idag, som lägger grunden för en god ekonomi också om 20 år.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se