2012

Tillit skapar tillväxt. Tillväxt skapar tillit.

2012-02-02 Helahälsingland.se

Widar Andersson skriver i en krönika om Andreas Berghs och Magnus Henreksons nya bok ”Varför går det bra för Sverige?”: Det riktigt intressanta med Berghs och Henreksons bok är att de samtidigt slår fast att en mängd stora och genomgripande reformer av den offentliga ekonomin har kunnat genomföras utan att välfärdsstaten beskurits och försvagats. En välfärdsstat av det slag som vi svenskar lever med bidrar till ekonomisk tillväxt framförallt därför att medborgarna känner tillit till välfärdsstaten

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se