2012

Grunden lades på 90-talet

2012-02-06 Sundsvalls Tidning

Långsiktig ekonomisk tillväxt behöver inte vara något som per automatik tär på ändliga resurser, eller något som skulle vara oförenligt med en hållbar utveckling ur ett miljöperspektiv. De visar ekonomerna och forskarna Andreas Bergh och Magnus Henreksson förtjänstfullt i sin bok "Varför går det så bra för Sverige – om sambanden mellan offentlig sektor, ekonomisk frihet och ekonomisk utveckling".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se