2012

Medlemmarnas lön ska sättas individuellt

2012-02-24 Ledarna

Svenskt Näringsliv har tagit initiativ till att sammanställa forskningen om lönespridningens koppling till företagens effektivitet. Glädjande, tycker Ledarnas ordförande Annika Elias, som däremot inte delar uppfattningen att hela ansvaret för förändring ligger på de fackliga organisationerna. Det är docent Fredrik Heyman, Institutet för Näringslivsforskning, som har gjort en genomlysning av den forskning som finns om hur löneskillnader påverkar företagets lönsamhet, de anställdas löner och ägarnas avkastning.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se