2012

Konsulterna tar stor plats

2012-02-25 Västerbottens Folkblad

Maud Olofsson skrev som näringsminister en debattartikel i Dagens Industri där slutsatser på detaljnivå överensstämmer med McKinsey-rapporten. Roger Svensson, docent och forskare på Institutet för Näringslivsforskning, beskriver den aktuella rapporten ”Översyn av statliga riskkapitalaktörer” i tidningen och menar att ”Rapporten visar stor osäkerhet i siffermaterialet, förklarar inga slutsatser och hänvisar inte till några vetenskapliga studier”.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se