2012

Trollhättan nästan som Grekland

2012-02-26 Göteborgs-Posten

Var tredje ung person i Trollhättan saknar jobb – det är nästan som i Grekland. Nu börjar fler och fler inse allvaret. Europa är på väg att förlora en generation till arbetslöshet.

Artikeln refererar bland annat till forskning av Per Skedinger: "Forskaren Per Skedinger vid Institutet för Näringslivsforskning har också funnit att ingångslönerna ökat mer än genomsnittslönerna sedan 90-talet. Dessutom har de ökat mer än i de flesta jämförbara länder. Det kan alltså tala för teorin om att höga ingångslöner leder till ungdomsarbetslöshet. Studier han genomfört för detaljhandeln och hotell- och restaurangbranschen tyder också på att högre minimilöner bidragit till minskad sysselsättning." 

Läs artikeln

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se