2012

Klassificeringen som många tjänar på

2012-03-04 Nerikes Allehanda

Många parter tjänar på att klassa människor som funktionshindrade, enligt Per Skedinger.
Arbetsförmedlingarna har mål för hur många personer som ska komma ut i arbete. Om de klassar vissa arbetssökande som funktionshindrade så att de kan placeras i anställningar med lönebidrag uppfyller de lättare målen. Arbetsförmedlingarna kan också få mer resurser om de klassar människor som arbetshandikappade, förklarar Per Skedinger, docent i nationalekonomi på Institutet för Näringslivsforskning, IFN.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se