2012

Instegsjobb lönar sig

2012-03-14 Svenskt Näringsliv

Att ta ett arbete inom en privat servicebransch är att etablera sig på arbetsmarknaden och möjliggöra en positiv inkomstutveckling. De som jobbade i någon av branscherna detaljhandel, hotell och restaurang samt städ 1999 hade tio år senare 20-30 procent högre förvärvsinkomst än de som vid samma tidpunkt var arbetslösa. Men en förutsättning för att dessa branscher ska kunna utgöra denna trampolin in på arbetsmarknaden är att ingångslönerna inte är för höga. Detta visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv där man refererar till forskning av docent Per Skedinger.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se