2012

Hur fungerar jobbpolitiken?

2012-04-10 Gotlands Tidningar

"Har regeringens jobbpolitik levererat vad den lovade? Har de sänkta arbetsgivaravgifterna för ungdomar minskat ungdomsarbetslösheten? Den politiska debatten är resultatinriktad. Regeringen vill kunna visa på effekter av den förda politiken. Oppositionen vill istället framställa politiken som effektlös. Det leder till en del snåriga debatter." Detta skriver Andreas Bergh i en krönika som bland andra publicerats i Gotlands Tidningar.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se