2012

Sedelpressen - ett farligt verktyg

2012-06-04 Gotlands Tidningar

Andreas Bergh skriver i en krönika, "Vem orsakar mest skada, den som plötsligt förstör pengar, eller den som plötsligt skapar nya pengar? Svaret är inte självklart. I maj rapporterades att Sydafrikas centralbank varit tvungen att förstöra över 3,6 miljoner felaktiga 100-randssedlar, värda nästan 320 miljoner kronor. Orsaken uppgavs vara misstag vid Tumba pappersbruk som gett sedlarna fel färg, form och serienummer."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se