2012

Flytträtt enda lösningen

2012-07-04 Privata Affärer

Bristen på konkurrens förklarar den stora okunskapen om tjänstepensionen. Det menar ekonomiforskaren Andreas Bergh som i en ny rapport slår fast att full flytträtt är enda lösningen.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se