2012

Tillväxt och hållbarhet inga motpoler

2012-07-04 Västerbottens-Kuriren

Är det jakten på ständig tillväxt som får oss att springa allt snabbare mot vår egen och planetens undergång? Inte sällan går miljöengagemang hand i hand med tillväxtkritik, och med jämna mellanrum framförs idéer om ett grönt BNP-mått som ett alternativt sätt att mäta utveckling. Men som nationalekonomen Andreas Bergh framhåller, bland annat på sin blogg, skulle det vara omöjligt att enas om konstruktionen av ett sådant tillväxtmått, skriver ledaren.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se