2012

Europas politiker kan göra mer för tillväxten

2012-07-10 Svenska Dagbladet

Politikerna i Europa kan inte bara rikta in sig på att sanera budgetar. De måste också gå in med åtgärder som stärker ländernas konkurrenskraft för att skapa mer investeringar och öka sysselsättningen. Det är fullt möjligt med en kick-start i krisens Europa, skriver Annika Lundius och Björn Lindgren, Svenskt Näringsliv, på Brännpunkt. I debattartikeln hänvisar de till IFN-forskarna Magnus Henrekson och Andreas Berghs bok Varför går det bra för Sverige? Om sambanden mellan offentlig sektor, ekonomisk frihet och ekonomisk utveckling.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se