2012

Landsorten förlorar på nystartzoner

2012-07-19 Smålandsposten

"Efter miljonprogrammet kommer nu miljardprogrammet. Ekonomiska nystartszoner planeras av regeringen, efter liknande modeller i Storbritannien, USA och Frankrike.". På ledarsidan referar man till forskning av Yves Zenou och Andreas Bergh.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se