2012

Varför går det bra för Sverige?

2012-07-23 Svenskt Näringsliv

"Sveriges ekonomi brukar ibland liknas vid en humla som flyger mot alla odds. Vad som menas med uttrycket är att enligt tidigare forskningar borde inte Sveriges ekonomiska utveckling vara så bra som den är idag då den offentliga sektorn är så pass stor." Boken Varför går det bra för Sverige? av Andreas Bergh och Magnus Henrekson recenseras.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se