2012

Nationalekonomins nestor bekänner färg

2012-08-12 Dagens Industri

Fatta omedelbara, konkreta beslut om att sanera statsfinanserna, men vänta med att verkställa besluten. Assar Lindbeck, professor i nationalekonomi, skulle köra samma recept för krisen inom EU som för 1990-talets Sverige om han blev inkallad av euroländerna för att leda en ny Lindbeckkommission. I dagarna kommer hans memoarer Ekonomi är att välja ut.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se