2012

En politisk man utanför partiet

2012-08-14 Folkbladet

Att läsa Assar Lindbecks nyutkomna memoarer Ekonomi är att välja är att göra en politisk och psykologisk långresa. Något år före min egen födelse blev Lindbeck anställd vid finansdepartementets nationalbudgetkansli. Allt sedan dess har han rört sig i den ekonomiska politikens centrum; oftast långt bort från lugnet i stormens öga, skriver Widar Andersson i en ledare.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se