2012

För många friskolor är det här en ickefråga

2012-08-24 Skolvärlden

Det rapporteras om tuffa tider och konkurser för friskolorna nu när elevkullarna faller i gymnasiet. Artikel som återger en intervju med IFN:s vd Magnus Henrekson i Svd om att nedgången i elevantalet minskar den totala marknaden med kommer leda till ökad konsolidering med färre aktörer.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se